Děti se neumějí chovat na silnici

Čeští školáci se neumějí dobře pohybovat po silnicích, tedy tak, aniž by v dnešním často nelítostném, neurvalém a sobeckém provozu mohli přijít k úrazu. Nemají dostatečné znalosti a dovednosti pro bezpečný pohyb na komunikacích.

Podle testování České školní inspekce chybí tyto znalosti víc než polovině žáků šestých a téměř 40 procentům žáků devátých tříd. Rezervy mají zejména v běžných dopravních situacích. Novinářům to včera řekli zástupci BESIP a inspekce. BESIP kvůli tomu připravil několik opatření, která by měla zkvalitnit dopravní výuku v základních školách.

Tato informace nejenže překvapila, ale jako učitele doslova šokovala člena školského výboru Sněmovny Iva Pojezného (KSČM). »Vždyť existuje tzv. dopravní výchova, která provází děti od předškolního věku přes základní školu, dokonce se některých akcí účastní i středoškoláci,« zdůraznil pro náš list s tím, že sám jako kantor byl na mnoha těchto akcích. »A vím, že kromě dopravní výchovy jsou tu různé soutěže, policie navštěvuje základní školy, děti chodí na dopravní hřiště, mnohde absolvovaly třeba půlroční dopravní výchovu u Policie ČR, dostávaly diplomy za to, co dokázaly, uměly poskytnout první pomoc. Zmíněná informace mě proto doslova zaskočila,« neskrýval svůj údiv Pojezný.

[o]

Školy potřebují větší metodickou podporu

Inspekce se podle svého náměstka Ondřeje Andryse v uplynulém školním roce zaměřovala při průzkumu dopravních znalostí žáků zejména na chování dětí v každodenních situacích. Primárně se soustředila na bezpečné chování chodců a cyklistů na silnicích. »Největší rezervy žáků spočívají zejména v každodenních záležitostech, například jak se chovat při přechodu křižovatky nebo víceproudové cesty, v cyklistické dovednosti nebo v základech první pomoci,« uvedl náměstek ČŠI. Průzkum podle něj také ukázal, že školy si potřebnost dopravní výuky uvědomují, a často by potřebovaly i větší metodickou podporu pro ni.

BESIP proto ve spolupráci s inspekcí připravil několik opatření, která by měla dopravní výuku zkvalitnit. Jde třeba o nový výukový manuál, který mohou lektoři a učitelé využít pro vzdělávání k zvládnutí všech situací při jízdě na kole. Mezi další opatření patří větší využití dopravních hřišť, a to zejména v rámci odpoledních programů, metodická podpora pro učitele, semináře, výukové spoty a interaktivní projekty například v podobě Dnů bezpečnosti a dalších.

Dopravní výuku vyučují tuzemské základní školy podle vlastních rámcových plánů, hlavně na prvním stupni. Většinou je součástí jiných předmětů, především prvouky nebo předmětu o člověku a světu kolem něj. Součástí výuky jsou návštěvy dopravních hřišť, kterých je v ČR přes dvě stovky, dále účast dětí v dopravních soutěžích nebo spolupráce s dopravními partnery.

(ku)

11. 10. 2019  (ku)