Povolování malých vodních děl bude jednodušší

Malá vodní díla a terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině by mohly do budoucna vznikat pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu a nebudou vyžadovat obvyklé stavební řízení. Počítá s tím novela stavebního zákona, kterou schválil Senát. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Novelu předložili zástupci čtyř poslaneckých klubů – ČSSD, KSČM, ANO a SPD. Za KSČM je pod předlohou podepsán předseda komunistických poslanců a místopředseda zemědělského výboru Sněmovny Pavel Kováčik. Jde podle něj o plnění dlouhodobé koncepce strany v nakládání s vodou v krajině, zadržování vody v krajině a protipovodňových opatření. »Postavit přehradu je ušlechtilá věc. Ale od úmyslu k realizaci jsou desítky let. Zatímco postavit v zemědělské krajině malý rybníček, nebo obnovit ten, který tam dlouhá léta, desetiletí, možná staletí, byl a pak vymizel, to trvá podstatně kratší dobu a je účinnějším opatřením pro zadržení vody v krajině. Toto je první krok pro to, aby od slov ta revolučnost ráčila přejít do rukou a měli jsme šanci taky tu vodu v krajině skutečně zadržovat,« prohlásil Kováčik. Schválení předlohy v horní komoře uvítal, stejně jako stínová ministryně KSČM pro životní prostředí Marie Pěnčíková. »I tímto krokem pomáháme řešit kalamitní situaci se suchem a zadržováním vody v krajině. Má to být vstřícný krok pro ty, kteří se je rozhodnou budovat,« řekla Haló novinám.

Norma se bude vedle terénních úprav týkat i vodních děl o rozloze do dvou hektarů a výšky hráze do 2,5 metru. Předkladatelé chtějí usnadnit vznik opatření, která by v krajině pomáhala zachycovat vodu. Návrh vychází ze záměru, který loni v létě předložil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Původně navrhovanou výšku hrází Sněmovna během projednávání předlohy o jeden metr zvýšila a také přesunula povolovací proces ze stavebního do vodního zákona.

K požadovaným dokumentům pro ohlášení se bude přikládat mimo jiné závazné stanovisko orgánu územního plánování. Územní rozhodnutí ani souhlas se vydávat nemá. K ohlášení vodního díla i terénních úprav nemá být nutné závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí, pokud nepůjde o zvláště chráněná území, například národní parky, chráněné krajinné oblasti nebo rezervace.

Někteří poslanci kritizovali, že návrh vyřazuje z rozhodování orgány ochrany životního prostředí. Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) však již tehdy řekl, že vodoprávní úřady, které budou záměry posuzovat, spadají pod odbory ochrany životního prostředí, takže ty se jimi stejně budou zabývat.

(jad)

2. 11. 2019  (jad)