Plnou parou vpřed!

Lepší využití Vltavy a Labe pro turistiku je cílem obnoveného spolku Středočeské vodní cesty. V příštím roce na to má od středočeského hejtmanství získat 3,8 milionu korun. S přidělením dotace souhlasili krajští radní a ještě to musejí 25. listopadu schválit zastupitelé, uvedla Helena Frintová z krajského úřadu.

Spolek vznikl v prosinci roku 2015, o rok později po krajských volbách a nástupu nové krajské koalice byly však jeho aktivity utlumeny. Nově fungovat začal až letos na jaře po schválení nových stanov. Jeho ředitelem se stal Dušan Sahula, který má podle hejtmanství bohaté zkušenosti z lodní dopravy a logistiky. Takže činnost spolku se může rozjet doslova plnou parou. Sahula v minulosti vedl Pražskou paroplavební společnost, zkušenosti sbíral i jako provozní manažer ve společnosti Prague Boats či z řízení logistiky a dopravy v říčanské společnosti Ejot CZ.

Původně byla v čele spolku Středočeské vodní cesty Miloslava Vlková, která byla v minulosti starostkou Štěchovic a krajskou zastupitelkou za ČSSD. »Podle nových stanov by měl spolek především získávat dotace, granty a příspěvky, spolupracovat při organizaci a administraci výstav zaměřených na propagaci regionu, podporovat turistické využití vodních cest na Labi a Vltavě či v rámci jejich povodí i na jiných vodních cestách,« připomněl už v květnu pro Kladenský deník nový ředitel spolku Středočeské vodní cesty Sahula. Zmínil také podporu spojení vodních cest s nabídkou turistického vyžití organizovanou obcemi a městy či spolupráci s hospodářskými komorami nebo s akademickou obcí.

Nejde jen o Labe a Vltavu

V květnu se spolek prezentoval na Festivalu vodní turistiky v Hluboké nad Vltavou a v září se organizačně podílel na festivalu Slavnosti břehu v Roztokách a Klecanech, kde zajišťoval přívozní loď a účast vodní záchranné služby. S Jihočeskou centrálou cestovního ruchu pracoval na studii o ekonomických dopadech z umožnění plavby do Českých Budějovic a podílel se i na koncepci ekologické cyklolodě na Vltavě mezi Klecany a Máslovicemi. Začal také pracovat na fotobance, jejíž obsah bude mít k dispozici i Středočeská centrála cestovního ruchu. Část fotobanky bude pokrývat také řeku Jizeru a úsek Labe okolo soutoku s Jizerou.

K dalším činnostem spolku patří získávání dotací, grantů a příspěvků, spolupráce při organizaci výstav zaměřených na propagaci regionu, podpora spojení vodních cest s nabídkou turistického využití ze strany obcí či spolupráce s hospodářskými komorami či akademickou obcí. Fungování spolku má tedy přispět k rozvoji turistiky kolem řek a jeho činnost bude těsně provázána se Středočeskou centrálou cestovního ruchu, která je jednou z krajských příspěvkových organizací kraje.


Už s větrem v plachtách, ale do přístavu je ještě daleko

Otázky pro předsedu Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje, stínového ministra kultury KSČM Zdeňka Štefka

Když řeknu: Obnovený spolek Středočeské vodní cesty. Co se vám vybaví především? Jste seznámen s jeho prací?

Dlouhou dobu, vlastně od samotného vzniku, to byla živořící organizace, na kterou jsme se dívali kriticky. Přestože náš kraj má v oblasti vodní turistiky ať již po stránce doprovodné infrastruktury nebo i prezentace možností využití řek obrovské mezery, výsledky činnosti spolku nepřicházely. Poslední rok se však objevují pomalu pozitivní změny, které jsme již několikrát probírali i na příslušném výboru. Samozřejmě nemůže spolek ani kraj realizovat potřebnou infrastrukturu pro lodě na Vltavě a Labi, to má v kompetenci zejména Ředitelství vodních cest, ale svou roli zejména v podpoře turistických, volnočasových a sportovních aktivit, ale i v oblasti podpory drobné infrastruktury, určitě má. A vypadá to, že nyní dostal i vítr do plachet, i když přístav je ještě daleko.

[o]

Tento spolek má v příštím roce získat z krajských peněz dotaci ve výši 3,8 mil. Kč. Je to málo nebo dost? Zaslouží si tyto peníze – a proč?

V prvé řadě je třeba říci, že spolek byl založen Středočeským krajem a přes různé mechanismy je krajem řízen i financován, v letošním roce zahajovacím rozpočtem zhruba dva miliony korun. Ve své náplni má konkrétní úkoly, které koordinuje i s dalšími krajskými institucemi. V příštím roce chce rozjet řadu nových projektů, které jsou samozřejmě nově zohledněny i v rozpočtu – vytvoření fotobanky, která bude k dispozici i centrále cestovního ruchu, výroba spotů, brožury o bezpečnosti na vodě, festivaly vodní turistiky, koncepce rozvoje Středočeských vodních cest nebo účast na veletrzích, to vše něco stojí. Takže to určitě není o zásluze, ale o konkrétních úkolech a jejich plnění. I proto ostatně také vodní turistiku probíráme pravidelně ve Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch.

Může spolek skutečně přispět k lepšímu využití Vltavy a Labe pro turistiku? Jak zde působí další organizace, a hlavně orgány včetně Středočeského kraje?

Nejde jen o Vltavu a Labe, v kraji máme i další řeky, třeba Jizeru, Berounku, Sázavu. I podél nich se nachází spousta přírodních i kulturních památek, probíhá zde čilý kulturní život, oblíbené je i vodáctví. Pravdou však je, že Vltava a Labe mají zvláštní statut i pro větší plavidla, mají se tu budovat konečně přístaviště s infrastrukturou, a podél těchto řek vedou třeba i klíčové mezinárodní cyklostezky. Příspěvek spolku je možné vidět třeba i na webových stránkách stredoceskevodnicesty.cz, které fungují jako portál informující o sjízdnosti řek, půjčovnách, plavbách a přívozech, akcích i zajímavostech. Na propagaci vodní turistiky spolupracuje samozřejmě i se sousedícími kraji. Dalším hráčem je již zmíněné Ředitelství vodních cest, ale i kraj podporuje nově dotačními tituly menší doprovodnou infrastrukturu, konkrétně vývaziště a místa pro karavany.

Jak se díváte na obdobné spolky, neziskové organizace apod., které získávají dotace od krajů, z eráru i odjinud? Není jich přece jen dost – a jak u vás v kraji zkoumáte, že si finanční podporu skutečně zaslouží?

Neziskovek a spolků je skutečně hodně, mnoho z nich si v různých oblastech získává podporu i z dotačních titulů Středočeského kraje, kde jsou přesně stanoveny podmínky využití prostředků i vyúčtování. A také se plnění podmínek samozřejmě kontroluje.

Středočeské vodní cesty jsou trochu jiný případ – mají stanovený cíl, který jsme mu dali my, krajští zastupitelé. V představenstvu spolku je zastoupeno vedení kraje i vedení patřičných odborů krajského úřadu, spolek samozřejmě pravidelně skládá účty. Žádná koruna pro spolek by tak neměla být nikdy bianco šekem, ale tvrdě obhájenou »investicí«, která bude následně vyhodnocena a zkontrolována. A tak by to mělo být.

Marie KUDRNOVSKÁ

12. 11. 2019  Marie KUDRNOVSKÁ