V kultuře převládají ideologické a ekonomické zájmy

V současnosti jsme zavaleni vzpomínkovými akcemi a pořady, v nichž převládá glorifikace listopadové revoluce, uvedla pražskou besedu o »svobodě v kultuře« docentka Věra Beranová, jejímž oborem je estetika a kunsthistorie. Příznačné podle ní je, že ve většině slavnostních projevů nebyly zmínky o budoucnosti.

Akce se konala ve čtvrtek 21. listopadu na půdě Spojenectví Práce a Solidarity.

Beranová upozornila, že by bylo zajímavé porovnat dosažené úspěchy v kultuře uplynulého třicetiletí například i s dvaceti lety prvorepublikového Československa. »To by byla kacířská myšlenka,« poznamenala.

To, co platí o obecných dějinách, ještě zřetelněji platí i o kulturních dějinách, míní. Jako typické v kulturní oblasti posledních 30 let vidí likvidaci kulturního dědictví, a to hmotného i duchovních odkazů. »Heslem je jakoby diskontinuita.« Beranová citovala geologa Václava Cílka, jenž uvedl v jednom rozhlasovém pořadu, že »ztratíme-li svou kontinuitu, nestaneme se světoobčany, ale globálním póvlem«. Právě kontinuitu spatřuje jako důležitou.

Beranová považuje za neodpustitelné například potlačení a vymizení bruselského stylu (a upomínek na tento styl), díky němuž Československo zaznamenalo velký úspěch na EXPO 1958 v Bruselu. Co zbylo z této kultury? ptala se. Naopak máme dlouhou tradici proměny dříve kulturních objektů k horšímu (např. přebudování kulturních domů na kasina), bourání dobré architektury (např. budovy Transgasu v Praze, která byla jednou z nejvýznamnějších památek brutalistického stylu, obchodního domu Ještěd v Liberci, hotelu Praha aj.) a zesměšňování (např. růžový tank). Pozitivně poukázala na projekt Vetřelci a volavky, který díky umělcům vedeným sochařem Pavlem Karouzem dokumentuje, popularizuje a chrání výtvarné umění ve veřejném prostoru z období tzv. normalizace. V současnosti převládají v kultuře zájmy ideologické a ekonomické nad estetickými, zdůraznila.

Absence diskusí nad koncepcemi

Pozitiva spatřuje ve zdravé kritičnosti nejen na léta předlistopadová, ale i na desetiletí po listopadu 1989, tedy i na současnost. Kritika, satira současnosti se objevuje, ale pohříchu mimo mainstream. Beranová postrádá veřejné smysluplné diskuse nad stavem a koncepcí předních kulturních institucí – Národního divadla a Národní galerie.

Beranová poukázala na situaci v médiích, zvláště mainstreamových. Například televize by neměly veškeré své soustředění a zdroje věnovat produkci kriminálních filmů a pořadů. Dotkla se také rozšiřujícího se plagiátorství vysokoškolských prací, které je odsouzeníhodné, ale kritika by neměla směřovat jen na hlavu autora, nýbrž také na vedoucího práce a další pedagogy, kteří studenty vedou a práce schvalují. Je s podivem, že na trhu se vyskytují komerční firmy, které studentům přímo nabízejí vypracování bakalářských, diplomových a dalších prací, na což bylo upozorněno v diskusi.

Jazyk v ohrožení

Diskutující se dotkli dalších současných problémů. Například kultury jazyka, na níž mají velký podíl právě většinová média, zejména televize a rozhlas. Mnozí mluvčí v nich hovoří velmi chabým jazykem, nespisovně, se slabou slovní zásobou. Toto téma je také doménou školství. Ačkoli by především mateřské školky měly pěstovat rodný jazyk od nejmenšího věku, děti se v nich již učí základy cizích jazyků, což může být pro některé matoucí. Naopak pozitivní je činnost našich základních uměleckých škol, s hustou sítí a bohatou tradicí. V mnohých probíhá symbióza dětí se seniory, kteří mají možnost rozvíjet se v oborech vyučovaných v ZUŠ v dopoledních časech, kdy jsou děti ve škole. Účastníci si položili otázku, kam se bude česká kultura ubírat.

(mh)

ILUSTRAČNÍ FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

 

26. 11. 2019  (mh)