»Uhlíková neutralita« zabije evropskou ekonomiku

Český průmysl se chce podílet na ochraně klimatu, je ale nutné, aby byly nastoleny férové konkurenční podmínky na globálním trhu. Pokud se tak nestane, nedokážou české firmy konkurovat firmám ve třetích zemích, které nemají stejné standardy životního prostředí ani sociální standardy jako Evropa.

»Bez úsilí ostatních je naše úsilí nesmyslné,« upozornil ředitel Ocelářské unie Daniel Urban. Spolu s Evropskou asociací výrobců keramických obkladů a dlažeb CET a dalšími zástupci průmyslu proto žádají ve společném stanovisku vládu, aby analyzovala možné dopady situace a hledala možnosti řešení. Mezi východiska podle nich může patřit například maximalizace kompenzací nepřímých nákladů emisních povolenek nebo zavedení uhlíkového příplatku na hranicích EU. Pokud nebudou podobná řešení jednotlivými státy aplikována, hrozí masivní přesun průmyslu z EU, zánik milionů pracovních míst a paradoxně i nárůst globálních emisí skleníkových plynů, zdůraznily průmyslové asociace.

Evropská směrnice umožňuje podle Urbana na kompenzace emisních povolenek použít výnosy z aukcí až do výše 25 procent či dokonce vyšší, pokud to daný členský stát vysvětlí Evropské komisi. »U nás stávající návrh transpozičního zákona nezaručuje ani těch 25 procent,« uvedl Urban. Uhlíkový příplatek je podle něj opatřením, které má narovnat konkurenční podmínky pro evropský průmysl, a zabránit tak jeho přestěhování do třetích zemí kvůli nákladům na klimatickou politiku. »Nová evropská komise navrhuje zavést uhlíkový poplatek na hranici EU, který by tuto situaci narovnal,« podotkl.

Technologie neošulíš

Evropská unie podle něj vypouští devět procent celosvětových emisí skleníkových plynů, přičemž tento podíl se bude dále snižovat s tím, jak rozvíjející se země bohatnou a jejich emise rostou. Samotné průmyslové procesy jsou v EU zdrojem jen osmi procent emisí skleníkových plynů, což je méně než zemědělství, uvedl. »Nasazení nízkouhlíkových technologií, pokud vůbec existují, bude znamenat zdražení finálních výrobků o 35 až 100 procent u oceli, 20 až 45 procent u plastů a 70 až 115 procent u cementu, tedy ve všech případech fatální ztrátu konkurenceschopnosti na globálním hřišti,« dodal Urban.

Roman Blažíček, jednatel firmy Lasselsberger a prezident evropské asociace výrobců keramických obkladů a dlažeb CET doplnil, že budoucí průmyslové změny budou znamenat také růst poptávky po elektřině. »Jen zachování dnešního objemu výroby oceli, chemických produktů a cementu v Evropě bude znamenat dodatečnou spotřebu v objemu 710 terawatthodin ročně, tedy víc, než dnes spotřebuje celé Německo,« uvedl. »Kolik bude vše stát, včetně investic do zdrojů a elektrizační soustavy, dnes samozřejmě nevíme, ale čekat zlevnění elektřiny by bylo naivní,« dodal.

Kvadratura kruhu

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová už dříve uvedla, že pokládá za nutné, aby Evropská unie byla v roce 2050 z hlediska emisí skleníkových plynů neutrální. Podle ní je toho možné dosáhnout při propojení »povědomí o potřebě ochrany klimatu« se silným a prosperujícím evropským hospodářstvím.

Úsilí o neutrální emise oxidu uhličitého znamená snahu snížit čisté emise téměř k nule a ty vzniklé vyvážit projekty, které mohou oxid uhličitý vstřebat. Mezi ně patří například zalesňování. Zároveň by se prý měla energetika orientovat směrem od ropy, uhlí a plynu více na větrnou a slunečnou energii nebo biopaliva. To si ale vyžádá i masivní investice. Na jaderné zdroje se v Bruselu jaksi pozapomnělo…

Premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s dalšími státníky ze středu a východu unie na summitu na konci června zablokoval zmínku o klimatické neutralitě EU k roku 2050 v závěrečném dokumentu z jednání. Věc zůstala jen v poznámce pod čarou s tím, že takový vývoj si přeje »velká většina« členských zemí. Urban i Blažíček dosavadní opatrný postoj ČR k tématu ocenili, vláda se však podle nich musí budoucností českého průmyslu konečně seriózně zabývat.


Jedinou alternativou je posílení výroby energie z jádra

Otázky Haló novin pro Pavla Hojdu, stínového ministra průmyslu a obchodu za KSČM

Komu slouží fanatické prosazování obnovitelných zdrojů, kdo z něj má prospěch?

Obnovitelné zdroje mohou rozhodně přispět do správného a ekonomického mixu výroby energií, ale nemohou určitě v ČR nahradit klasické zdroje. Fanatické prosazování obnovitelných zdrojů mi připomíná středověký hon na čarodějnice, kdy se šíří jediná pravda a jiná neexistuje. Slouží to hlavně výrobním kapacitám, které se právě na obnovitelné zdroje soustředí, tedy hlavně německým výrobcům, ale třeba i čínským.

[o]

Ekonomika tohoto státu stojí a padá s průmyslem. Kde pro něj vzít energii bez uhlí, ropy a zemního plynu?

Pro ČR je jedinou alternativou posílení výroby energie z jádra a ústup od technologií náročných právě na spotřebu energie. Nesmí se ale zapomínat na druhé straně na razantní používání elektromobilů a robotizaci. Elektromobily a roboti rozhodně nebudou fungovat na plyn nebo alternativní zdroje, které jsou nestálé, a potřebují silnou akumulaci energie pro pozdější použití.

Jakým směrem by vláda měla napřít své úsilí, aby se zachovala konkurenceschopnost podniků na území republiky?

Rozhodně je nutné zajistit přechod z výroby energie z uhlí tak postupně, aby tato energie byla nahrazena a posílena jinými zdroji, čistějšími. Důležité bude, jak se podaří zajistit akumulaci energie vyrobené v době, kdy není vysoká spotřeba a nesmí se zapomínat na to, že i výroba energie z uhlí už má takové technologie, které znečišťují ovzduší minimálně. Bohužel je nutné připomenout, že i výroba energie z obnovitelných zdrojů není úplně »čistá«, např. z biomasy, která se musí vypěstovat, sklidit a spálit (stejně jako uhlí s produkcí emisí) a rozhodně se nepěstuje, nesklízí a nemanipuluje ručně (bezuhlíkově), ale opět stroji, které jsou zpravidla poháněny ropnými produkty.

Jiří NUSSBERGER

3. 12. 2019  Jiří NUSSBERGER