Reálná mzda letos roste stále pomaleji

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla ve třetím čtvrtletí podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu meziročně o 6,9 procenta na 33 697 korun. Přibližně dvě třetiny zaměstnanců na ni ale stále nedosáhnou. Reálně se mzda zvýšila o čtyři procenta, protože spotřebitelské ceny podle ČSÚ stouply v uvedeném období o 2,8 %. Medián mezd činil 29 549 Kč.

Objem mezd vzrostl o sedm procent, počet zaměstnanců o 0,1 %, informovali statistici. »Z hlediska mezd se letošní rok vyznačuje zpomalujícím růstem, který je zároveň nižší než loňské hodnoty,« uvedl ve své analýze Dalibor Holý, ředitel Odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ. Reálná mzda totiž v předchozích letech rostla rychleji – loni o 5,3 % a v roce 2017 o 4,2 %.

Medián mezd (29 549 Kč), který je vypočtený z matematického modelu distribuce výdělků a ukazuje mzdu prostředního zaměstnance, tedy běžnou mzdovou úroveň, vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 6,7 %, u mužů dosáhl 31 909 Kč, v případě žen činil 26 887 Kč. »Mzdové rozpětí zůstalo široké, desetina zaměstnanců s nejnižšími mzdami pobírala výdělky pod hranicí 15 680 Kč, opačná desetina měla naopak mzdy nad hranicí 52 531 Kč,« uvedl Holý.

Nejvyšší průměrnou mzdu najdeme v informačních a komunikačních činnostech s úrovní 57 785 Kč; ta vzrostla meziročně o 5,5 %. Druhou příčku má peněžnictví a pojišťovnictví, kde se průměrná mzda zvýšila o 8,8 % na 56 191 Kč. Třetí místo si pak s odstupem drží odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu s 46 376 Kč a nárůstem o 7,1 %, informoval Holý.

V ubytování, stravování a pohostinství podle něj vzrostla průměrná mzda o 6,9 % a stále zůstává na nejnižší úrovni (20 214 Kč) ze všech odvětví. Druhá nejnižší mzda je v administrativních a podpůrných činnostech; zde se zvýšila o 7,9 % na 22 639 Kč.

V obchodě (velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel) vzrostla průměrná mzda o 6,8 % na 31 702 Kč. V průmyslových odvětvích byl mzdový růst celkově slabší (6,2 %), v dominantním zpracovatelském průmyslu se průměrná mzda zvýšila o 6,1 % na 32 917 Kč. V zemědělství, lesnictví a rybářství pak o 7,4 % na 27 961 Kč.

»Z hlediska statistiky pracovní doby bylo 3. čtvrtletí 2019 charakteristické vyšším počtem odpracovaných hodin, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku odpracoval průměrný zaměstnanec takřka o čtyři hodiny více za měsíc; naopak objem placené neodpracované doby se snížil,« dodal Holý.

Z regionálního hlediska se zvýšení mezd nejvýrazněji projevilo ve Středočeském kraji (7,7 %), který má druhou nejvyšší mzdovou úroveň (34 058 Kč) po Praze, a dále v Královéhradeckém kraji (7,6 %), který má úroveň spíše běžnou (31 310 Kč). Naopak nejnižší mzdový přírůstek byl v Praze (5,9 %). »Tam jde o dlouhodobý vývoj, který hlavní město postupně přibližuje ostatním krajům. Přesto je zde stále výrazný odstup, průměrná mzda je v Praze 41 720 Kč,« uvedl Holý. Druhý nejnižší přírůstek byl v Jihočeském kraji (6,3 %), kde je úroveň mezd aktuálně 30 704 Kč. Karlovarský kraj zůstal nadále regionem s nejnižší mzdovou úrovní, která ještě jako jediná nepřekročila třicetitisícovou hranici (29 941 Kč). Meziroční nárůst tu byl sedmiprocentní.

(ici)

4. 12. 2019  (ici)