Dvojí kvalita potravin se netýká českých výrobců

Až padesátimilionová pokuta má hrozit tomu, kdo bude prodávat potraviny v různé kvalitě, ale ve stejném obalu v tuzemsku a v jiných evropských státech. Sněmovna podpořila novelu, která také zvětšuje pravomoci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a rozšiřuje možnost označit potravinu za českou.

Až tak vysokou pokutu by mohli za tzv. dvojí kvalitu potravin platit obchodníci, nikoliv nadnárodní výrobci, uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Na dodržování zákazu dvojí kvality bude dohlížet SZPI. »Předkládaná novela adaptuje nařízení EU o úředních kontrolách, které zavádí novou právní úpravu úředních kontrol, mj. i potravin. Nad rámec adaptace uvedeného nařízení je cílem návrhu zákaz uvádět na trh potraviny dvojí kvality, tj. potravin, které jsou označené zdánlivě totožně s potravinou uváděnou na trh v jiném členském státě EU, ačkoli potravina uváděná na trh v ČR má odlišené složení nebo vlastnost,« zdůraznil Toman.

»Dvojí kvalita potravin není jenom problém východní Evropy nebo České republiky, ale je to velmi vážný problém celé Evropy nebo celé EU. Debaty probíhají v Evropském parlamentu a evropské instituce zatím nejsou schopny, nebo možná ani ochotny v některých případech najít společnou řeč řešení tohoto zásadního problému. Dokud budou takto postupovat, dokud nebude jednotná evropská legislativa nejenom upravující, ale také postihující dvojí kvalitu potravin jako praktiku, která je nekalá, nepřípustná, podvodná, klame zákazníka, klame spotřebitele, musíme problematiku upravovat na národní úrovni národní legislativou,« zdůraznil místopředseda sněmovního zemědělského výboru, stínový ministr zemědělství za KSČM Pavel Kováčik.

[o]

Návrh novely dále zmírňuje přísnost definice české potraviny. »Dosavadní znění nezohledňovalo fakt, že některé složky nelze z objektivních důvodů na území České republiky získat. Přesto výroba z těchto složek je v rámci ČR tradiční a rozšířená. Týká se to zejména čokoládových bonbonů a čokolády, čaje, kávy, kávoviny nebo rýžových extrudovaných a pufovaných výrobků,« uvádí důvodová zpráva k návrhu. U masa naopak vládní návrh zpřísňuje možnost označování nezpracovaných potravin ze zvířat za české jen na případy, kdy je poražené zvíře narozené a odchované v tuzemsku.

Díky, pane ministře!

Poslanci předložení novely uvítali, byli k ní však zároveň i kritičtí. Rozpaky nad navrhovaným trestáním prodejců vyjádřil exministr zemědělství Petr Bendl (ODS). »Není úplně jasné, že se trefujeme správně,« řekl. Považuje za mylné trestat prodejce, kteří nemají šanci vědět, co výrobci v EU vyrobí a zda je to možné označit za potravinu dvojí kvality. Podle Bendla by to mohlo vést až k tomu, že některé potraviny nebudou v tuzemsku vůbec na pultech. Návrh naopak ocenila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). »Díky, pane ministře,« vzkázala Tomanovi.

Ministr zemědělství ujistil, že je o výhradách připraven debatovat. Řekl, že dvojí kvalita se netýká tuzemských výrobců, ale v převážné míře jde o globální výrobce. »Čeští výrobci tento problém nemají. A co se týká postihů, v zákoně je uvedeno, že za kvalitu potravin je zodpovědný ten, kdo je uvádí na trh. Samozřejmě že kontrolujeme i výrobce. Ale toto je potřeba zdůraznit,« sdělil ministr poslancům. Poukázal na to, že podle evropských předpisů je zodpovědný provozovatel potravinářského podniku, což jsou i obchody. Také podle českého zákona je zodpovědný ten, kdo potraviny uvádí na trh. »Samozřejmě, že kontrolujeme i výrobce,« poznamenal.

Zaměstnanci Státní zemědělské a potravinářské inspekce budou moci podle novely zastírat při kontrolních nákupech svou totožnost. Teď to při běžném kontrolním nákupu dělají podle zákona o kontrole. Podle ministerstva je nezbytné změnu zajistit, aby měli inspektoři chráněné osobní údaje a aby kontroly nebyly mařeny.

Provozovatel potravinářského závodu bude muset vyřadit z prodeje takové potraviny, jejichž obal nechrání potravinu před poškozením. Může jít třeba o natrženou fólii u potraviny na tácku nebo o nakrájený bloček sýra, který není zcela zabalen do fólie.

Novela dává možnost Státní veterinární správě kontrolovat výrobky z hmyzu, který už vládou schválená novela veterinárního zákona zařadila mezi hospodářská zvířata. »Hmyz je potravinou živočišného původu, ale Státní veterinární správa nemá kompetence k jeho kontrole, jelikož hmyz není v definici potraviny živočišného původu zahrnut,« uvádí v předloze vláda.

(ku, jad)

6. 12. 2019  (ku, jad)