Rozhovor Haló novin s vnučkou maršála I. S. Koněva Jelenou Koněvovou

Nacházíme se už ve studené válce

Jak prožíváte svou návštěvu v Praze, kdy jste pravděpodobně naposledy viděla sochu svého dědečka na náměstí Interbrigády?

Je mi smutno, mám smuteční náladu. Ano, domnívám, že je to naposledy, kdy jsem viděla sochu dědy na náměstí Interbrigády, na místě zamýšleném autory, kde byl památník odhalen. Nerozumím tomu, kam sochu uklidí, kde ji postaví či vystaví. Slyšela jsem, že do nějakého muzea 20. století. To je evidentně nějaký eufemismus pro »muzeum totalitarismu«, jak jsem pochopila. On nebyl žádným okupantem ani nějakým krvavým darebákem, aby měl stát před takovým muzeem.

Nabízejí se Olšanské hřbitovy. Také nemohu říci, zda by to byla správná volba. Ostatky I. S. Koněva tam přece neleží, schraňují se u Kremelské zdi v Moskvě. Víte, já stále ještě doufám, že zvítězí zdravý rozum a socha zůstane na tom místě, kde se nyní nachází.

[o]

Tento rozhovor vznikl 16. prosince 2019, kdy jste navštívila Prahu, abyste položila květiny u sochy a pak zhlédla českou premiéru nového dokumentárního filmu o maršálu Koněvovi. Co říkáte provokatérům, kteří stáli u Koněvovy sochy právě v té chvíli, když jste pokládala květiny?

Víte, já už těmto lidem nevěnuji pozornost. My se nyní nacházíme ve studené válce, která dosahuje již svého vážného stadia rozvoje. Víte, já vzpomínám na své dětství, kdy jsme žili »za železnou oponou« a existovaly dva proti sobě stojící společenské systémy. Ty doby se jakoby vracejí...

Měl by ruský stát důrazněji reagovat na snahy o likvidaci pomníků Rudé armády v zemích, které rudoarmějci osvobodili od fašismu a nacismu?

Nevím. Ale je nutné nějak reagovat a obhajovat své občany. Je třeba upozornit, že existují mezinárodní smlouvy mezi našimi státy o uchovávání památky na ty, kdo padli a osvobozovali. Ano, toto se musí řešit na úrovni vlády.

Datum narození maršála I. S. Koněva je 28. prosinec roku 1897. Vy jste položila květiny k soše 16. prosince. Jen proto, že jste ten den byla v Praze?

Šestnáctý prosinec je den narození mého dědečka podle starého (juliánského) kalendáře.

Osmadvacátého prosince se koná (konalo se - pozn. aut.) u Koněvovy sochy v Praze setkání lidí, kteří ho uctívají. Víte o tom?

Ano, akce se jmenuje Květiny pro Koněva. Věděla jsem o této akci, už když jsem do Prahy letěla. Není pro mě bohužel možné, abych vydržela v Praze až do 28. prosince a akce se zúčastnila. Ale velmi bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří organizují tuto akci, kteří ochraňují světlou památku na mého dědu. A také děkuji všem, kteří přijdou k soše.

Hovořila jste o černých stužkách, které jste s květinami položila k soše. Kolik jich bylo?

Jsou to čtyři stužky – jedna je od Koněvovy dcery Natalije Ivanovny a tři od jeho vnuček, mimo jiné i ode mě, dále od Anny a Darji. Natalja Ivanovna Koněvová je dcerou I. S. Koněva. Můj otec byl bratrem Natalije, takže ona je má teta.

V Praze-Řeporyjích hodlají vystavět památník vlasovcům. Co tomu říkáte?

Velmi správně to vyjádřil jeden náš historik. Vlasovci dvakrát zradili: zradili Rudou armádu a zradili i hitlerovce. Takže to bude památník zrádcům. Víte, vlasovci nechtěli pomoci českému lidu v Pražském povstání, ale především si vybojovat body, aby se dostali do amerického zajetí a tam žili v pohodě. A když pochopili, že se jim to nepodaří, tak Prahu a Pražany opustili.

Pro mě je toto téma naprosto jednoznačné. Pokud se výstavba památníku uskuteční, tak budete mít v Praze památník zrádcům.

Když jste v roce 2017 přijela do Prahy s další Koněvovou vnučkou Annou, poskytly jste obě našemu listu rozhovor. Jak se paní Anně daří?

Děkuji za optání, daří se jí velmi dobře.

Evropský parlament přijal v září 2019 usnesení o »Významu evropské paměti pro budoucnost Evropy«, v němž ztotožnil nacistické Německo a Sovětský svaz coby pachatele druhé světové války. Co tomu říkáte?

O tom již se vyslovil náš prezident Vladimir Putin. Není možné to v žádném případě srovnávat.

Usnesení připomíná smlouvu o neútočení mezi SSSR a nacistickým Německem z roku 1939…

A proč si nevzpomenou nejdříve na mnichovskou dohodu, aspoň na okamžik? A pak mohou teprve pokračovat tím, co následovalo, včetně sovětsko-německé smlouvy o neútočení. Nejdříve se musí řešit to první, pak teprve to, co následovalo, co bylo poté.

Kdo by měl podle vás vidět film Maršál Koněv. Ivan v Evropě, v němž také vystupujete?

Film o maršálu Koněvovi by měli zhlédnout ti, kteří se o toto téma zajímají. A rozhodně lidé v zemích, které osvobodila Rudá armáda. Vnímám ho jako film pravdivý, popisující historickou skutečnost. (Film se nachází na YouTube na adrese https://www.youtube.com/watch?v=ZV7aPr3cIss – pozn. aut.)

Monika HOŘENÍ


KVĚTINY PRO KONĚVA 27. LEDNA

Organizátoři skupiny »Za pravdivou historii« Jiří Horák a Vladimír Klofáč zvou veřejnost na další akci Květiny pro Koněva. Přijďte s kytičkou nebo svíčkou v pondělí 27. ledna od 17 do 18 hodin k soše maršála Ivana Stěpanoviče Koněva na náměstí Interbrigády v Praze. Akce se koná na počest 75. výročí osvobození nacistického koncentračního tábora Osvětim právě Koněvovými vojsky. Sedmadvacátý leden je z rozhodnutí Valného shromáždění OSN Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu.

9. 1. 2020  Monika HOŘENÍ