V Brdech se bude znovu střílet

Vojáci letos obnoví střelbu z minometů v bývalém vojenském prostoru Brdy, který je od roku 2016 chráněnou krajinnou oblastí (CHKO). Přispěje to k zachování unikátních vřesovišť.

Konkrétní termíny zatím nejsou stanoveny. O přesných datech budou informovány všechny úřady, organizace i veřejnost, ujistil Marek Vala z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Armáda stanovila pro střelbu z minometů devět palebných postavení podle jejich ráže. »Většina z těchto postavení se nachází na území posádkového cvičiště 13. dělostřeleckého pluku, kromě palebných postavení Podluhy a Sýkorka levá, které jsou ale umístěny v ochranném pásmu posádkového cvičiště. Tato postavení budou využívána jen zřídka,« uvedl Vala.

Jinecký útvar bude palebná postavení využívat v součinnosti s dalšími armádními útvary jednou až dvakrát za čtvrtletí. Ohrožené prostory budou při střelbě z minometů uzavřeny podobně jako při dosavadní střelbě z kulometů ráže 12,7 milimetru.

Vedení CHKO podle Valy obnovení střeleb z minometů podporuje. »Opětovné zavedení střeleb podpořila i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,« dodal Vala.

V případě, že by člověk do brdské přírody nezasáhl, oblast by zarostla expanzivními druhy rostlin. K zachování unikátních vřesovišť napomáhají také řízené požáry. CHKO Brdy ochraňuje například významná paleontologická naleziště, skalní výchozy, kamenná moře a sutě. Díky zákazu vstupu se ve vojenském výcvikovém prostoru zachovala řada vzácných živočichů a rostlin.

(ste)

14. 1. 2020  (ste)