Evropa má chronicky znečištěný vzduch

Na znečištěné životní prostředí si v roce 2017 stěžovala sedmina obyvatel Evropské unie. Přestože se podle Eurostatu od roku 2012 tato průměrná hodnota téměř nemění, existují mezi jednotlivými unijními státy značné rozdíly.

Informuje o tom Český statistický úřad ve aktuálním vydání svého v měsíčníku Statistika&My.

Prachu, sazím, popílku, chemikáliím a jiným formám znečištění životního prostředí bylo v roce 2017 ve svém okolí vystaveno 14 procent obyvatel EU. Nejvíce ohroženi byli obyvatelé Malty (26,5 % populace), mezi Němci žila ve znečištěném životním prostředí téměř čtvrtina (24,5 %), v Řecku to pak byl každý pátý obyvatel (20,3 %). Nad průměrem EU (14,1 %) se nacházela míra vystavení znečištění také v Lucembursku, Lotyšsku, Slovinsku, Litvě, Bulharsku a Rumunsku.

Česká republika se s 11,6 % řadila mezi země s mírně podprůměrnou mírou vystavení ekologicky škodlivým látkám. Situace byla příznivá také ve třech skandinávských státech (Dánsku, Finsku a Švédsku) a v Chorvatsku, kde se za ohrožené špatným životním prostředím považovalo šest až osm procent obyvatel.

Členským státem s nejnižším podílem obyvatel, kteří se subjektivně cítili ohroženi environmentálními problémy, bylo Irsko (5,3 %).

(ici)

17. 1. 2020  (ici)