Máme na to?

Položenou otázku lze chápat jako zjišťování reálných i potenciálních možností pro finanční zabezpečení naléhavých i programových ekonomických, sociálních i kulturních úkolů stojících před Českou republikou. Ale také jako otázku po možnostech a perspektivách jejich naplňování z věcného pohledu zejména vzdělanostní a celkově kulturní úrovně pracujících.

[obrazek]

Nalijme si čistého vína a opusťme nadšená hesla a propagandistické výlevy premiéra a jeho party o skvělé kondici naší ekonomiky a světlé budoucnosti celé společnosti. Realita je taková, že před naší ekonomikou stojí obrovský a složitý úkol. Máme-li uspět v nastupujícím digitálním věku, bude zapotřebí, aby místo svých (dávno již ne »zlatých«) rukou více používala hlavu. Srozumitelněji řečeno nestačí nám jen vyrábět, montovat. Musíme začít především vynalézat. Tak, abychom místo součástek produkovali především sofistikované výrobky, schopné ve světové konkurenci obstát a vydělat.

Z tohoto pohledu spokojeni rozhodně být nemůžeme. Náš export je v řadě směrů dumpingový, reálně nadřazujeme množství nad kvalitu. Ve světle vládního populismu a oslavované nízké míry nezaměstnanosti se skrývá nedostatečný růst produktivity práce, kumulující nízkou efektivitu většiny oborů a výrob. Právě v tom, že nabízíme levné zboží a služby spočívá důvod nízké produktivity. Pokud tomu tak není, jde většinou o subjekty se zahraničními vlastníky, kdy efekt z výsledků jejich činnosti plyne v řádu stamiliard do zahraničí. To ale není vše. Zamýšlel se někdy někdo seriózně nad efektem zaměstnávání 650 000 legálních a 100 000 ilegálních zahraničních pracovníků z pohledu přínosu pro naši společnost?

Rádi se srovnáváme s Německem a Rakouskem. Ovšem z pohledu kvantity. V opačném případě bychom museli přiznat rostoucí zaostávání v intenzifikačních parametrech růstu, v inovacích, digitalizaci, kybernetizaci. Místo soustředění na vědu, výzkum, vývoj a další kvalitativní ukazatele se vláda i opozice trumfují, kdo a kolik přihodí na sociální populismus. Knižním příkladem je požadavek učitelů na mnohamiliardové zvýšení platů bez jakéhokoli reálného návrhu na zvýšení kvality a efektivnosti výchovně vzdělávacího procesu. Vláda se soustřeďuje na opatření, která jí možná přinesou volební hlasy, ale stabilní a bezproblémovou budoucnost nezajistí.                 

Přesto na to máme, i když pět minut před dvanáctou. Naše ekonomika má potenciál dalšího efektivního růstu. Ovšem s podmínkou, že veřejnost odmítne jako lživé líbivé fráze o nejlepším období našich dějin, zhodnotí možnosti a meze ekonomiky a podpoří reálnou vizi dynamického a plně reálného rozvoje společnosti. Bude-li mít reálný a akceptovatelný cíl. Jde o výzvu i primární úkol celé levice.

Ladislav ŠAFRÁNEK

18. 1. 2020  Ladislav ŠAFRÁNEK