Bez podpory státu a kraje kůrovce zvládnout nejde

Zlínský kraj je dlouhodobě považován za kraj zdravý s relativně kvalitním životním prostředím s třetí nejvyšší lesnatostí ze všech krajů v ČR. V souvislosti se změnou klimatu se ovšem v současné době potýkáme s řadou problémů, které prostředí negativně ovlivňují. Stejně jako v řadě dalších krajů se suché a teplé počasí projevilo v »devastaci« lesních porostů. Ideální podmínky pro reprodukční cyklus lýkožrouta smrkového, u veřejnosti známého pod názvem kůrovec, se projevily v kalamitním úhynu smrkových porostů i v našem kraji.

[o]

Čísla ze statistiky LČR za loňský rok jsou alarmující: bylo vytěženo 572 000 m3 dříví, z toho připadá na kůrovcovou kalamitu 362 000 m3. Plán těžby na rok 2020 je ještě vyšší, a to bez případné nahodilé těžby způsobené např. větrnou kalamitou. Jen na letošní rok je určeno k výsadbám 507 ha holin a vysazeno by mělo být 3,8 mil. ks sazenic. To jsou čísla, ale podaří se nám skutečně zalesnit tak obrovskou plochu? Možná nebude dostatek sadebního materiálu, personálně bude určitě problém takto masivní zalesňování zabezpečit. Snad díky podpoře státu i kraje všem vlastníkům lesa postiženým kůrovcovou kalamitou se podaří nelehkou situaci zvládnout.

Závěrem si neodpustím navrhnout ještě jednu možnou a skutečnou pomoc životnímu prostředí. V našem kraji působí řada neziskových enviromentálních spolků, které obstrukční činností v různých řízeních život občanů Zlínského kraje rozhodně nezlepšují. Stačí připomenout významné komunikace D49 a D55, kde nedávno zastavily přípravu, případně blokádu rozvoje holešovské průmyslové zóny. Co kdyby i oni přiložili ruku k dílu a přispěli k zalesňování kůrovcových holin? Možná by veřejnost alespoň částečně na ně změnila svůj většinově negativní názor.

Ivan MAŘÁK, předseda klubu zastupitelů Zlínského kraje za KSČM

14. 2. 2020  Ivan MAŘÁK