Zlínský kraj stále nemá koncepci zdravotnictví

Pomalu se blíží další volby do krajských zastupitelstev. Občané Zlínského kraje po celé čtyři roky od vládnoucí garnitury poslouchají řeči o tom, jak je důležité mít Strategickou koncepci zdravotnictví a samozřejmě také potažmo to, jak je pro ně samotné nepostradatelná »Nová krajská nemocnice«. Zastupitelům i veřejnosti jsou předhazovány různé vize, které vůbec problematiku zlepšení zdravotní péče neřeší a stávající stav neposunují kupředu.

[o]

Nemluvě o tom, že zadávání a zpracování takovýchto koncepcí, které nikam nevedou, se musí jednoznačně prodražit. Přesněji řečeno, nikde není ani čárka o tom, jakým směrem se bude budoucnost zdravotnictví ve Zlínském kraji ubírat. Ovšem megalomanská potřeba nové nemocnice se prezentuje stále. Nejsou lékaři, chybí sestry. Kraj tyto výpadky personálu hodlá řešit pomocnými silami z Ukrajiny.

A upřímně řečeno, mnohé věci se projednávají velmi nestandardním způsobem, a to píši opravdu velmi kulantně. Koncepce, která měla spatřit již dávno světlo světa, není a lidé nevědí, co bude dál. O nových zdravotnických a léčebných postupech ani nemluvě. A upřímně řečeno, vlak nám ujíždí i v oblasti nových lékařských technologií.

Nesmíme ovšem opomenout vzdělávání lékařů a sester a také to, jak jim vyjít vstříc např. v bydlení. Dle mého by toto vše a mnohé další mělo být obsahem jasné koncepce. Populace lékařů nám stárne a marně se za ně v mnohých oblastech a oborech hledá náhrada. Vlajkovou lodí by měla být nemocnice KNTB ve Zlíně. Ovšem již dnes jsou v této nemocnici stanoveny nemotivující podmínky pro zaměstnance.

Vše spíše vypadá, že jde o politickou objednávku řešení zdravotnictví ve Zlínském kraji, než odbornou a plně fundovanou koncepci, vytvořenou za pomocí odborníků. Zatím tu máme jen metodu pokusu a omylu, což je ovšem zcela vzdáleno koncepci zdravotnictví pro roky 2020-2030. Možná budeme mít za pár let již elixír nesmrtelnosti a bez koncepce se obejdeme.

Systém, který je dnes, nemusí být v zásadě horší než ten budoucí. To vše bude záležet na rozhodnutích, která budou schválena. Tato zásadní rozhodnutí, která stanoví jasná pravidla a úkoly pro zajištění vysokého standardu poskytované zdravotní péče pro všechny obyvatele kraje, musí být dlouhodobá a stabilní.

Jsme často svědky některých rozhodnutí v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky, která nelze nazvat »hospodaření s péčí řádného hospodáře«.

Bohužel, jde jen o mocenské a mnohdy osobní zájmy a ne o lidi.

Eva BADINKOVÁ, zastupitelka Zlínského kraje (KSČM)

14. 2. 2020  Eva BADINKOVÁ