Vláda ombudsmana zrušit odmítá

Kabinet odmítl návrh hnutí Trikolóra, vedeného Václavem Klausem mladším, na zrušení úřadu veřejného ochránce práv. Návrh vláda označila za naprosto neodůvodněný.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) před jednáním kabinetu novinářům řekl, že návrh Trikolóry pokládá za hysterický. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) plní úřad kontrolní roli, dovedla by si ale představit předefinování jeho úkolů.

Klaus v uplynulém týdnu při volbě ombudsmana ve Sněmovně navrhoval tuto volbu přerušit do doby, než se návrh Trikolóry projedná. Sněmovna jeho návrh nepřijala a novým ochráncem práv zvolila bývalého zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka.

Vláda uvádí, že argumenty, které předkladatelé vznášejí na podporu svého návrhu, nelze považovat za přesvědčivé. Podle názoru vlády nelze za příhodné považovat ani tvrzení předkladatele, že úřad veřejného ochránce práv je v demokratickém státě nadbytečný.

Stínový ministr spravedlnosti KSČM Stanislav Grospič vnímá specifičnost úřadu ombudsmana, která vyplývá z toho, že nemá žádnou výkonnou moc, ale přesto si myslí, že by se rušit neměl. »V našem právním systému si už vydobyl své místo. Státní správa nefunguje ideálně. Víme, že selhává například v oblasti opatrovnictví, nebo že lidé čelí neodůvodněnému prodlužování lhůt ve správním řízení. Je dobře, že existuje instance, kam se občan může v takovém případě obrátit s pocitem, že bude na státu nezávislá,« řekl Haló novinám Grospič.

[o]

Veřejný ochránce práv začal v ČR působit v roce 2000. Posláním ombudsmana, jímž byl jako první na šestileté období zvolen exministr spravedlnosti Otakar Motejl, je chránit občany před nečinností nebo špatným rozhodnutím orgánů státní správy. Pokud ombudsman zjistí, že konkrétní orgán pochybil, je v jeho pravomoci vyzvat ho k nápravě.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou materiál k projednání poslanci. Není jasné, kdy se k němu ve zbytku volebního období dostanou. Ve Sněmovně je asi stovka poslaneckých návrhů, které jsou teprve v prvním čtení.

(ste)

17. 2. 2020  (ste)