Současný stav se nedal předvídat

Všichni jsme tajně věřili, že se koronavirus zastaví před hranicemi České republiky. Téměř ve všech krajích se ale již objevili lidé s touto nákazou. Opatření, která vláda České republiky nařídila, jsou jedna z nejpřísnějších v Evropě.

Zákazy kulturních, sportovních akcí, omezení provozu restaurací, doporučení necestovat do ohrožených oblastí, zavřeny jsou základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy, vybrané oblasti uvažují o uzavření škol mateřských. V Brně se uzavřely bazény a toto je doporučeno i soukromým vlastníkům. Nemusí se nám to vše líbit. Opatření jsou však nutná k zamezení nekontrolovatelného šíření této nákazy.

[o]

Dopad na občany může být tíživý. Zvláště pro osamělé lidi, matky samoživitelky a seniory bude problém s domácím rozpočtem. U některých komodit totiž hrozí zdražování. Je však třeba také konstatovat, že se stát snaží pomoci. Dokonce jsme zaznamenali omezení různých politických výpadů jednotlivých uskupení proti sobě a shodu v tom, že situaci je třeba razantně řešit. Máme před sebou ještě dlouhou cestu a nedokážeme odhadnout, kdy tyto karantény a další šíření viru budou skončeny.

Přesto však nezapomínejme i na naši práci. Máme před sebou krajské a senátní volby a tím nejpádnějším argumentem, který občané vnímají, je dobře odvedená práce v jejich prospěch. Život v obcích a městech se nesmí zastavit. Snažme se rozumnou formou při dodržování všech nařízení v rámci hygieny pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují.

Nejohroženější skupinou jsou senioři. I oni teď mají omezenou možnost navštěvovat různé akce, a zůstávají tak často sami. Snažme se tedy s nimi prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo sociálních sítí hovořit, zeptat se, co potřebují, anebo si jen tak popovídat. Ani v této hektické době by nikdo neměl zůstávat sám.

Věřme, že se život brzy vrátí do normálních kolejí a my nepocítíme příliš velké ztráty v ekonomické sféře. Ať už se jedná o podniky nebo soukromé domácí finance.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM Blansko

14. 3. 2020  Emil PERNICA