Putin není car

Ruský prezident Vladimir Putin si nemyslí, že jej lze označovat za cara.

Car, jak vysvětlil agentuře TASS, jen vydává rozkazy, zatímco on sám pracuje každý den. »Pryč s carem!« vzkazují Putinovi obvykle opoziční aktivisté, protestující proti změnám v ústavě, které mu mohou umožnit setrvat v Kremlu až do roku 2036.

»To neodpovídá skutečnosti,« odmítl Putin srovnání s někdejšími absolutistickými vládci Ruska. »Já přeci pracuji každý den, nepanuji jako car. Car sedí na trůně, hledí svrchu a dává příkazy. Sám si jen nasazuje korunu a obdivuje se v zrcadle. Ale já pracuji každý den,« zdůraznil.

O změnách v ústavě, které již schválily obě komory parlamentu, zákonodárné sbory všech 85 regionů a také ústavní soud, mají Rusové hlasovat 22. dubna. Putin v interview zdůraznil, že o jeho dalším postavení po roce 2024, kdy mu vyprší jeho šestiletý mandát v čele státu, rozhodne vůle většiny lidí.

»Zůstanete s námi navždy?« dotázal se novinář. »Budete-li si to přát,« odvětil Putin.

Pousmál se také v žertu, že »Putin není příjmení, ale funkce«. Přesvědčoval ale, že ho ani nenapadlo, že bude u kormidla moci tak dlouho.

Putin je u moci již od počátku tisíciletí. Ústavní změny mohou umožnit sedmašedesátiletému Putinovi - pokud mu to zdraví a voliči dovolí - zůstat v nejvyšším úřadu další dvě šestiletá období až do roku 2036.

(čtk)

25. 3. 2020  (čtk)