Cíl je jasný, ochránit životy

Občané musí mít pocit jistoty, je třeba udržet zaměstnanost, zajistit lékařskou pomoc i co největší potravinovou soběstačnost. Pomoc, kterou se vláda snaží zajistit, je nesmírně důležitá.

[o]

Bez pomoci a součinnosti každého jednotlivce nelze tento stav zvládnout. Proto děkuji všem za jakoukoli pomoc. Zvláště berme zřetel na seniory a snažme se jim pomáhat. Ministerstvo zemědělství dělá vše pro bezpečnost potravin a jejich dostatek. Každý by měl s potravinami šetřit, do popelnic rozhodně nepatří. Nakupujme rozumně a nepořizujme nadměrné zásoby. Potravinářství je jedním z odvětví, které svou činnost udržuje s vypětím všech sil. Zvýšit potravinovou soběstačnost je třeba řešit se vším důrazem a bezodkladně.

Není čas pátrat, proč k tomuto stavu došlo. Jediné, co je nutné, je náprava. Hledání viníků není na pořadu dne. Stejně tak musí stranou politické půtky. Jde nám o jedinou společnou věc, zastavit šíření koronaviru.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM

26. 3. 2020  Pavel KOVÁČIK