Patří vlci do kulturní krajiny?

Myslivci a zemědělci odmítli ministerský program péče o vlka.

Tato zvířata mají být podle ministerstva životního prostředí (MŽP) chráněna neomezeně, v neomezeném počtu a na celém území republiky, uvedla Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) v tiskové zprávě.

Myslivci chtěli, aby stát jasně uvedl, jaký počet vlků je pro české území vhodný. »Tento počet stanoven nebyl. Program pouze neurčitě předpokládá jeho možné stanovení v budoucnosti. ČMMJ dále navrhovala určení lokalit, v nichž vlk bude moci žít tak, aby nedocházelo k nadměrným konfliktům s člověkem, a tím zbytečným hospodářským škodám. Ani zde nebyli myslivci vyslyšeni,« uvedla jednota.

[o]

Podle Tomáše Havrlanta ze Svazu chovatelů ovcí a koz je program vyjádřením zájmů ochránců přírody. Uvedl, že naprostá většina států, kde jsou vlci déle než v ČR, přijímá regulační opatření. »Nikde se nepodařilo skloubit zemědělství s absolutní ochranou vlků. Proto je nepřijatelné, aby stát dál trval na nejvyšším stupni ochrany vlků a nereflektoval zkušenosti z okolních zemí. Snaha o omezení škod na hospodářských zvířatech a snížení konfliktů vlka s člověkem je jen deklaratorní. Kopíruje postupy, které jinde selhaly,« uvedl.

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že program bude aktualizovaný za dva roky. »Ochranu vlka tedy nezavádí, ani nezpřísňuje. Vlk je v prakticky v celé Evropě chráněný evropskou legislativou a program péče toto nemění ani měnit nemůže - nejde tedy o legislativní normu, ale o plán přístupu, jehož jednotlivá opatření bude MŽP ve spolupráci s příslušnými orgány ochrany přírody a také s ministerstvem zemědělství, chovatelskými organizacemi, myslivci a dalšími hospodáři v krajině, nyní naplňovat,« sdělilo.

Podle ministerstva se pracuje na systému náhrad, chce také zjednodušit související administrativu. Agentura ochrany přírody a krajiny dodala, že připravuje manuál pro případy výskytu problematických vlků a chce zveřejnit, jak chránit stáda. V Česku žije 60 až 80 vlků.

(ng)

26. 3. 2020  (ng)