Ženy VŠ se u nás moc do práce nehrnou

Míra zaměstnanosti vysokoškolaček v České republice je výrazně nižší než v evropských zemích. Zaměstnanost mužů absolventů vysokých škol je přitom u nás nadprůměrná.

Uvádí to Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu, v článku »České vysokoškolačky vystudují, ale nepracují« zveřejněném v měsíčníku Statistika&My.

»Prvním smutným zjištěním je, že česká ekonomika nedokáže zaměstnat lidi s nízkým vzděláním. Jen tři z deseti osob se základním vzděláním zde pracují, zatímco evropský průměr je 46 procent,« píše Holý. U mužů odstup ČR od EU je ještě větší než u žen, což je však je podle něj dané většími rozdíly na straně EU. »Těchto lidí naštěstí není početně mnoho a nejčastěji jsou ve vyšších věkových kategoriích, takže se tu promítají i takové faktory, jako předčasné odchody do starobního důchodu,« dodává statistik.

Naopak u středního vzdělání, které je u nás nejčastější, má ČR míry zaměstnanosti vyšší pro obě pohlaví, konstatuje dále. Pokud populární rčení říká o Češích, že jsou národem středoškoláků, pak by to podle něj možná mohlo být rozšířeno na »národ pracujících středoškoláků«.

Totéž se týká vysokoškoláků, ale již ne vysokoškolaček. Zatímco čeští muži vysokoškoláci jsou, jak uvádí, »pracovitější« než evropský průměr o více než pět procentních bodů (p. b.), pak české vysokoškolačky mají naopak míru zaměstnanosti o víc než čtyři procentní body nižší. »Na celoevropské úrovni platí, že pokud žena vystuduje vysokou školu, pak se její míra zaměstnanosti obrovským způsobem zvyšuje proti středoškolačce. U českých žen je tento rozdíl nepatrný. V souhrnu pak skokově narůstá rozdíl mezi zaměstnaností vysokoškoláků a vysokoškolaček. Jestliže v EU je odstup mužů 6,6 p. b., v ČR se otevírá mnohem větší propast: čeští vysokoškoláci mají míru zaměstnanosti vyšší o 16,2 p. b. než vysokoškolačky,« konstatuje statistik.

(ici)

7. 5. 2020  (ici)