Fakta o bytové výstavbě v ČR v roce 2019

Loni bylo v České republice dokončeno 36 419 bytů. Popáté v řadě byl zaznamenán meziroční růst počtu dokončených bytů, tentokrát to bylo o 7,6 procenta. Situace v bytové výstavbě se tak přiblížila hodnotám z období konjunkturních let 2007 a 2008, kdy bylo dokončováno řádově kolem 40 tisíc bytů. Ačkoliv by se z uvedených hodnot mohlo zdát, že dochází k boomu, z dlouhodobého hlediska se jedná spíše sotva o průměr. Vrcholem v poválečném vývoji byl rok 1975, kdy se v ČR dokončilo téměř 100 tisíc nových bytů.

Uvádí to v měsíčníku Statistika&My Petra Cuřínová z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby Českého statistického úřadu.

Významnou charakteristikou současné nové bytové výstavby je podle ní převaha výstavby bytů do soukromého vlastnictví (rodinné domy, společenství vlastníků jednotek apod.). Segment nájemního bydlení se v ČR významně zmenšuje, což je zároveň jednou z příčin nízké pracovní mobility v zemi.

Nejrychleji rostou bytové domy

Růst počtu dokončených bytů loni táhla nová výstavba bytových domů. V nich se loni dokončilo 12 751 bytů a ve srovnání s rokem 2018 došlo k více než pětinovému navýšení (o 23,7 %), konstatuje Cuřínová. »Růst počtu bytů v bytových domech zaznamenáváme již od roku 2014 a v posledních letech tvoří tyto byty zhruba třetinu z celkového počtu dokončovaných bytů. V konjunkturním roce 2007 to byla téměř polovina, naopak v roce 2011 o něco málo více než pětina,« upřesňuje.

Bytů v rodinných domech se loni dokončilo 19 242, což bylo zhruba na úrovni předchozího roku. »Kategorie rodinných domů má plynulejší průběh, nedochází k velkým výkyvům a standardně tvoří mírně nadpoloviční většinu z dokončených bytů celkem. Dokončují se také byty ve stávajících budovách, především formou nástaveb nebo přístaveb, a také v nebytových budovách. Tyto kategorie tvoří v součtu 12 % ze všech dokončených bytů, samostatně ale žádná nepřekračuje pět procent. Meziročně došlo za všechny ostatní kategorie k poklesu přibližně o tři procenta,« uvádí statistička.

Rodinné domy

Rodinné domy se podle ní nejčastěji stavějí v dispozici 4+1, menších bytů bývá naprosté minimum. Obytná plocha rodinných domů se v průměru pohybuje mírně nad 90 metry čtverečními a v průběhu let nepatrně klesá. Zkracuje se také doba výstavby jednoho rodinného domu, v roce 2018 to bylo tři a půl roku. Jednotlivé domy se však stavěly od půl roku po desítky let.

Technická vybavenost nově dokončených domů se stále zlepšuje. »Vybavenost elektřinou a dodávkou vody se považuje za 100procentní a nesleduje se. Více než třetina rodinných domů dokončených v roce 2018 měla připojení na plyn, převážná část těchto připojení byla z plynovodní sítě. Naprostá většina domů měla centrální domovní vytápění,« uvádí Cuřínová a dodává: »Ve výstavbě rodinných domů aktuálně převažuje třída B energetické náročnosti a její podíl v posledních letech výrazně roste. Současně s tím klesá zastoupení v kategorii C. Mimořádně úsporných rodinných domů (kategorie A) se dokončuje zhruba šest procent a jejich podíl se v čase zásadně nemění.«

Rodinné domy mají nosné konstrukce v naprosté většině ze zděných materiálů, nicméně v posledních letech je podle Cuřínové možné pozorovat zvýšený zájem o dřevěné stavby. V roce 2018 bylo dokončeno 2945 nových dřevostaveb rodinných domů, což znamená nárůst o 36,4 % oproti předchozímu roku. Je to také podstatně rychlejší tempo růstu než v případě všech rodinných domů bez ohledu na konstrukci.

»Nejčastěji využívaným způsobem výstavby dřevostaveb je lehký rámový skelet, ve kterém sendvičovou stěnu tvoří dvě konstrukční desky, mezi něž se vkládá izolace. Většinou se tak stavějí katalogové domy, ale moderní technika umožňuje rovněž stavby podle individuálních návrhů. Zastoupení mimořádně úsporné třídy energetické náročnosti budovy je mezi dřevostavbami vyšší než u rodinných domů celkem,« konstatuje Cuřínová.

Bytové domy

Mezi dokončenými bytovými domy existuje podle ní značná variabilita. Vzhledem k tomu, že bytových domů se staví relativně málo, jsou rozdíly v parametrech výstavby v jednotlivých letech silně ovlivněny strukturou projektů. Stavějí se domy od malých bytovek se čtyřmi byty po velké objekty s několika stovkami bytů.

»Byty v bytových domech jsou především velikosti 2+1, velkých bytů (4+1 a více) se v roce 2018 dokončilo pouze zhruba osm procent. Průměrná obytná plocha jednoho bytu se pohybuje kolem 50 metrů čtverečních a velikost velmi záleží na konkrétním projektu,« píše statistička a doplňuje: »Doba výstavby bytového domu se pohybuje v rozmezí několika měsíců (např. tzv. kontejnerové domy) až po více než deset let.«

Dále uvádí, že nejběžnější svislá nosná konstrukce bytových domů je zděná, ve větších městech se častěji vyskytují konstrukce montované, případně jiné materiály a jejich kombinace. Podíl dřevostaveb je nižší než v případě rodinných domů. S tímto typem výstavby se setkáváme spíše v menších obcích.

»Nadpoloviční počet bytových domů dokončených v roce 2018 byl připojen na plynovodní síť (60 %), zbytek byl dokončen bez přívodu plynu. Vytápění bytových domů je převážně centrální, a to spíše domovní s kotlem v budově než centrální dálkové,« informuje Cuřínová. Také v kategorii bytových domů podle ní převažují ty s energetickou třídou B a trend v posledních letech je stejný jako v případě rodinných domů. Mimořádně úsporné bytové domy s energetickou třídou náročnosti A se stavějí zřídka.

Jaký může být další vývoj

»Naději na pokračování příznivého vývoje dává statistika stavebních povolení s podmnožinou zahájených bytů. V roce 2019 byla zahájena výstavba 38 677 bytů, což oproti roku 2018 představuje růst o 16,8 %. Počty zahájených bytů rostou již šestým rokem, což lze zcela jistě považovat za úspěch, i když základna z let 2012 a 2013 byla velmi nízká,« uzavírá Cuřínová.

(ici)

12. 5. 2020  (ici)