Zrychlí dopravní stavby až o třetinu?

Stát by měl mít možnost začít stavět dálnice a železnice okamžitě, jakmile získá přístup k pozemkům v rámci stavebního povolení. Měla by se tak rozšířit účinnost tzv. mezitimního rozhodnutí na celou délku stavby, aniž by bylo nutné čekat na dokončení vyvlastnění pozemků.

Tento týden se na tom usnesl hospodářský výbor Sněmovny. Ustanovení by mělo platit pouze pro stavbu dálnic, silnic první třídy a celostátní železnice. Návrh, který bude možné uplatnit jen v případě státu nebo státních organizací jako je Ředitelství silnic a dálnic nebo Správa železnic, by měl ulehčit a zrychlit přípravnou fázi dopravních staveb. Právě v ní totiž dochází dlouhodobě k největším zdržením, zejména při územním řízení a výkupu a vyvlastnění pozemků. Nezmění se úprava k výkupu a vyvlastnění pozemků, stavba ovšem bude moci začít před jejich dokončením.

Místopředsedkyně hospodářského výboru Květa Matušovská (KSČM) řekla našemu listu, že tato novela zákona o urychlení výstavby infrastruktury je dlouhodobě očekávaná. Po tzv. malé poslanecké novele, schválené začátkem tohoto volebního období, která měla podporu napříč politickým spektrem, přichází vládní novela tohoto zákona. »Dlouhodobě jako strana usilujeme a voláme po zjednodušení legislativy u dopravních staveb. Podporujeme snahy pro zrychlení a zjednodušení procesů souvisejících s přípravou staveb, výkupy pozemků, posuzování vlivu na životní prostředí a vydávání stavebních povolení,« uvedla Matušovská pro Haló noviny.

[o]

Institut mezitímního rozhodnutí, schválený poslaneckou novelou, měl podle ní víceméně pomoci urychlit proces výstavby, Ředitelství silnic a dálnic ho uplatnilo u 15 návrhů, přičemž v pěti případech již bylo rozhodnuto. »Správa železnic uplatnila mezitímní rozhodnutí ve čtyřech případech. Ve dvou případech k vydání nedošlo, neboť vyvlastňovaní souhlasili s náhradou za vyvlastnění ve výši stanovené znaleckými posudky, které nechal zpracovat vyvlastňovací úřad,« dodala poslankyně KSČM s tím, že u dvou případů řízení zatím probíhá. Připomněla další novinku poslanecké novely – vstupy na pozemky, čehož Ředitelství silnic a dálnic hojně využívá, a vnímá to jako užitečné.

Jeden posudek k ocenění hodnoty pro více pozemků

Ve vládní novele, kterou čeká ve Sněmovně druhé čtení, podporuje KSČM podle vyjádření Matušovské pozměňovací návrh místopředsedy hospodářského výboru Martina Kolovratníka (ANO), tzv. polský model, kde se pozemky důležité pro stavbu například dálnice stávají majetkem státu po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby. »Následně úřady stanovují výši odškodnění pro původního vlastníka pozemků. Další pozměňovací návrh na zrušení seznamu prioritních staveb neprošel i díky nám. My jsme spíš pro rozšíření seznamu o další prioritní strategické stavby (energetika, voda atd.). Samozřejmě nepodporujeme, aby tento seznam byl megalomanský,« řekla našemu listu komunistická poslankyně.

Výbor se shodl také na dalších změnách návrhu novely. Jednou z nich je zjednodušení povinnosti doručování pro investory v případě velkého počtu účastníků řízení. Dosud musel investor obeslat oznámení všem jednotlivě, což v některých případech, kdy nebyla známa adresa některého z účastníků řízení, prodlužovalo celý proces. Nyní bude moci investor v takových případech ohlásit zahájení řízení veřejnou vyhláškou, například na úřední desce obce, jíž se řízení týká.

Další změny počítají s navýšením náhrady za výkup nemovitostí ze současných 1,15 na 1,5 násobku ceny stanovené znaleckým posudkem nebo s vedení stavebních deníků veřejných investorů v elektronické podobě.

Návrh novely zákona by podle ministerstva dopravy měl zrychlit přípravu staveb až o třetinu. Příprava u velkých dopravních staveb nyní trvá až 13 let. Návrh dále zavádí například jednotné závazné stanovisko u záměrů staveb, u kterých bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. Zároveň stanovuje lhůty pro úřady k vydání rozhodnutí. Novela by měla také umožnit vyhotovování jednoho znaleckého posudku pro více pozemků a staveb k ocenění jejich hodnoty. Využitelné budou až tři roky. Novinky by měly nastat také v rámci územního plánování.

(ku)

16. 5. 2020  (ku)