Důvtipná iluze reality – nová nemocnice ve Zlíně bude

Důvodem znepřístupnění článku je skutečnost, že předmětný článek obsahuje skutkové tvrzení, které je protiprávní a může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu pomluvy dle ustanovení paragrafu 184 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.


Redakce Haló novin se panu hejtmanovi Zlínského kraje Jiřímu Čunkovi, potažmo celému Zastupitelstvu Zlínského kraje, omlouvá.

19. 5. 2020  Jan DOLEČEK