Koronavirus a kapitál

V jakémsi televizním pořadu jsem zaslechl slova majitele jistého podniku: »Člověk jim dá práci a oni...« Doplnit lze třeba tím, že jsou, tedy »oni«, nespokojeni se mzdou, pracovními podmínkami – jistě »přehnanými«, či dokonce stávkují. Pochopitelně jde o podřízené, někdy dělníky, jindy techniky a třeba i o prodavačky v supermarketech. V době koronaviru přibyl ještě jeden »argument«: »Víte, kolik jsem ztratil? Stát má za povinnost mně to nahradit.« Opět však nejde o dělníka, o zaměstnance soukromého majitele či majitelů, tedy podnikatele, někdy dokonce se sídlem mimo republiku, byť s českým pasem. Různé daňové ráje byly výhodnější, proto si je zvolil za sídlo firmy, jenže ony »ráje« ekonomické důsledky nemoci COVID-19 pochopitelně platit nebudou.

[o]

A stát tlačen pravicovými politickými stranami pomalu ustupuje a vymýšlí, co povolit a komu zaplatit ušlý zisk. Ano, jde o zisk. O nic jiného. Peníze a zase peníze. Přitom riziko každého podnikatele je přece jeho riziko, sám si svou cestu zvolil, sám užívá výsledky práce druhých. V ekonomice se tomu podle Marxe říkává nadhodnota. Ta patří jemu, ne jeho zaměstnancům. Ruku pro pomoc natahuje však především právě on. Jeho riziko by tak měl přebrat stát.

Ale začal jsem onou větou z jednoho televizního šotu. Tou o tom, že jistý podnikatel »dává práci« a oni, jeho zaměstnanci, jsou nespokojeni. Jenže on práci dává proto, aby vydělali nejen na sebe, ale i na něj. O to »víc«, po odečtení všech položek, bez nichž výsledek by nebyl možný, zůstane podnikateli. Prý proto, že »vlastní«, a tedy má právo na větší část vydělaných peněz, a přece bez toho by vlastně oni, jeho zaměstnanci, práci neměli, a tedy z čeho žít.

Otevřu-li zpravodajský blok či publicistický na České televizi, ale ani ty neveřejnoprávní nejsou jinačí, dozvídám se, že nejvíc koronavirem utrpěli majitelé, bez ohledu na to, jak jsou nazýváni. »Koronavirem z Wu-chanu«, jak dokonce inzerovala ve svém zpravodajství jedna z televizních stanic, ač se ukazuje, že »prvním nakaženým« mohl být někdo zcela odjinud, protože »den X« se posunuje týden po týdnu zpět.

Chápu přitom postižené podnikatele. Pandemie byla doslova úderem pod pás. Ale nejen pro ně. Pro jejich zaměstnance, pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů, podnikatelů, dříve nazývaných kapitalisty. Ti svým podnikáním na sebe vzali jisté riziko. A podnikatel jistě nepracoval bez rezerv. Vydělával, shromažďoval část kapitálu, připravoval se jít do rizik, aby porazil jiného podnikatele. A zvyšoval si z práce druhých svou životní úroveň. Jeho zaměstnanec často »žil ode mzdy do mzdy«, alespoň tak »mluví statistiky«. Chápu, že krachne-li podnikatel, nebude práce pro jeho zaměstnance. Natáhnout ruku, »státe, dej«, popírá však riziko kapitalistického podnikání. Cítím v tom »socialismus« a ten přece dnes zavrhujeme.

Takže jak z toho? Nemohu za to, ale myslím, že stát především by se měl starat »o ty chudé«, ty zaměstnance, dělníky, techniky, prodavačky, ne opačně. Jenže otevřu-li televizní přijímač, zdá se mi, že je tomu naopak. Nemyslíte?

Jaroslav KOJZAR

20. 5. 2020  Jaroslav KOJZAR