Lidé mají svébytné názory

Pandemie ustoupila a s ní se vrací pomalu a jistě oblíbený »sport« některých politiků. Soustředěnost na negaci vládních kroků za každou cenu nebo diskreditace často spojená s nevybíravým slovníkem je tristní současností.

[o]

Otázkou je, zda nejde o zcela záměrné zastiňování skutečných problémů. Pandemie koronaviru zasáhla celý svět a bezprostředně každého z nás. Dnes je hlavním úkolem návrat k relativně normálnímu chodu země. Návrat do práce a dětí do škol, vyřešit otázku případné ztráty zaměstnání, krachů firem. To vše spolu s nárůstem cen zvláště u potravin mnohým působí problémy. Když k tomu připočteme stále působící obavu z nákazy koronavirem, tak různé politické hrátky připadají občanům mírně řečeno nepatřičné.

Lidé očekávají rychlá a pragmatická řešení. Dovedeme pochopit tíži situace, plané řeči jsou jen odkladem, který vše ztěžuje. KSČM nabízí ve svém programu nápravu pozůstatků kroků minulých pravicových vlád a také řešení pro budoucnost. Je třeba podotknout, že je to běh na dlouhou trať, ale realizace je nutná.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

21. 5. 2020  Miloslava VOSTRÁ