Čína reaguje velmi komplexně a pružně

V Čínské lidové republice se projevila epidemie COVID-19 jako v jedné z prvních zemí, které postihla koronavirová epidemie. ČLR přijala především komplexní opatření, a to ve všech sférách jak zdravotních, tak ekonomických, ale i politických a sociálních. Zde předkládám, jaká opatření to jsou.

I. Opatření specifická pro jednotlivé regiony a víceúrovňová opatření k zajištění přesnosti při opětovném otevření ekonomiky

Náhlý útok COVID-19 přinesl nebývalý dopad, na druhou stranu je to výzva pro sociální a ekonomický rozvoj Číny. Pod vedením Čínské komunistické strany, jehož jádrem byl soudruh Si Ťin-pching, věnovali Číňané pečlivé úsilí omezující šíření viru a dosáhli při tom významného strategického pokroku spolu s pozitivním přínosem ve snaze urychlit znovuotevření ekonomiky, a to jak čínské, tak globální, jež je s čínskou propojená.

První opatření, které je specifické pro jednotlivé regiony, a víceúrovňová opatření k zajištění vyšší přesnosti při opětovném otevření ekonomiky. Spolu s dalším zlepšením epidemické situace v Číně byla přijata taková opatření, jež odpovídajícím způsobem posunula prudké zpomalení jak importu, tak domácího oživení. Byly vyhlášeny kategorizované hospodářské obnovy a pokyny pro prevenci a kontrolu COVID-19 pro podniky a veřejné instituce v regionech s různými úrovněmi rizik. V regionech s nízkým rizikem musí být úsilí zaměřeno na komplexní obnovení práce a výroby, aby se život mohl rychle vrátit k normálu. Ve středních a vysoce rizikových regionech byl přijat integrovaný přístup, který podpoří omezování i opětovné otevření podniků a veřejných institucí v souladu se zásadou následných vědeckých, cílených, regionálně specifických a odstupňovaných opatření tak, aby práce a život se mohl vrátit k normálu řádným způsobem.

Kritéria pro regiony s nízkým rizikem nejsou žádné potvrzené případy nebo žádné potvrzené nové případy po dobu 14 po sobě následujících dnů; Středně rizikové regiony jsou regiony s potvrzenými novými případy do 14 dnů, ale celkově potvrzené případy nepřesahující 50 nebo regiony s celkem více než 50 potvrzenými případy, ale žádné skupiny případů do 14 dnů; Vysoko rizikové regiony se vztahují na místa, kde celkový potvrzený počet případů překračuje 50, přičemž shluky případů do 14 dnů.

Opatření druhé spočívá v aplikování celostátního takzvaného »zdravotního kódu«. Informace o epidemii týkající se osobní identifikace, zdravotního stavu, kontaktní historie, cesty nebo historie pobytu lze tedy sdělit za účelem zřízení meziregionálního mechanismu vzájemného uznávání kódů zdraví.

Třetí opatření jsou přísná preventivní a kontrolní opatření při hospodářském otevření. Například musí být přijata přísnější opatření, jako je kontrola tělesné teploty a obličejové masky, rutinní zdravotní prohlídky a odmítnutí vstupu na pracoviště u osob s horečkou nebo příznaky kašle.

Čtvrté opatření spočívá v intenzivnějším řízení na pracovištích a například v restauracích. Výrobní procesy musí mít vyšší normu bezpečnosti při ochraně zdraví. Všechny pracovní provozy budou mít takové vybavení, aby mohly být pravidelně dezinfikovány, doplněné technologiemi pro časté větrání, včetně centrálních klimatizačních zařízení. Shromažďování lidí musí být prozatím minimalizováno, mimo jiné obědovými schránkami, střídavými časy stolování, stravováním vzdáleným 1 metr nebo více a dodávkou jídla pracovníkům.

Do poloviny dubna bylo v Číně 25 provincií, kde více než 80 % podniků pokračovalo ve výrobě. V celé zemi 99 % velkých průmyslových podniků zahájilo výrobu a 94 % pracovníků se vrátilo na své pracovní místo. Pokud jde o státní podniky přímo pod ústřední vládou, 99,4 % z nich se také znovu zprovoznilo a většina zaznamenala pozoruhodná zlepšení ve svých pracovních výkonech. Kromě toho 84 % malých a středních podniků obnovilo svou výrobu, nebo svůj provoz.

II. Intenzivnější regulace makro politiky

Pro dobré využití proticyklické regulace byly zavedeny aktivnější fiskální politiky a pružnější a proveditelné měnové politiky, které vyrovnávají dopady epidemie. Jedno z hlavních opatření je, že byly vydány speciální státní dluhopisy pro epidemickou reakci, s rozšířením zvláštních dluhopisů místní správy s cílem podpořit finanční podporu operací na nejnižší úrovni, a především pro větší projekty. Dále nebylo přijato více opatření, včetně snížení požadovaného poměru rezerv a úrokových sazeb a opětovného půjčování s cílem udržet přiměřeně dostatečnou likviditu, snížit tržní úrokové sazby půjček a příliv většího objemu peněz na podporu reálné ekonomiky a zejména malých a středních podniků.

Preferenční daňové a poplatkové politiky byly zavedeny s cílem usnadnit prevenci a kontrolu epidemie a snížit značnou zátěž podniků, včetně osvobození od daně z příjmu osob z epidemických dotací a snížení nebo osvobození od daně z přidané hodnoty pro malé a mikropodniky, jako jsou například živnostníci v oblasti služeb.

Dalším zranitelným sférám, odvětvím a podnikům, jako je doprava, pohostinství a cestovní ruch, byla a bude poskytnuta větší politická podpora, přičemž byla přijata konkrétní opatření, včetně prodloužení období pro překročení ztrát.

V prvním čtvrtletí roku 2020 dosáhly celostátní slevy na daních a poplatcích objemu 742,8 miliardy juanů, z čehož 318,2 miliardy juanů bylo přiděleno nově zavedeným preferenčním daňovým a poplatkovým skupinám na podporu epidemické reakce a hospodářského a sociálního rozvoje.

III. Komplexní a důrazná opatření ke stabilizaci zaměstnanosti

S ohledem na změny v situaci v oblasti zaměstnanosti byly politiky nově upraveny se stejným důrazem na snižování zátěže zaměstnavatelů, stabilizaci stávajících pracovních míst a vytváření nových pracovních příležitostí při současném zajištění postupného snižování nebo osvobození od příspěvků na sociální zabezpečení, slev pojistné v nezaměstnanosti a zaměstnanecké dotace. Pro zajištění včasného fungování samostatně výdělečně činných podniků a včasného zaměstnávání absolventů vysokých škol byly učiněny flexibilní pracovní úpravy různých forem.

Balíček pro stabilizaci a vytváření pracovních míst ve spolupráci se zaměstnavateli týkající se osvobození, snížení nebo odložení příspěvků na sociální zabezpečení, rabatů pojistného v nezaměstnanosti a příspěvků na zaměstnanost. Začátkem května bylo celkem poskytnuto 42,3 miliardy juanů RMB jako pojistné na pojištění v nezaměstnanosti 3,2 milionů podnikům, z čehož profitovalo 85,13 milionu zaměstnanců.

Sto denní online náborová kampaň v celkovém objemu 10 milionů lidí. Do konce dubna zveřejnilo 1,48 milionu společností 15,11 milionu pracovních míst.

Podpora pro chudé uchazeče o zaměstnání je pro Čínu prioritou. Díky užší koordinaci mezi domovskými a pracovními cíli těchto uchazečů o zaměstnání a poskytováním dopravy takzvaného Point-to-point našlo do konce dubna zaměstnání 26,0379 milionu chudých migrujících pracovníků z 25 provincií ČLR. Na zajištění základních existenčních potřeb lidí z různých lokalit žijících v obtížích bylo vyčleněno celkem 156 miliard juanů z pokladen centrální vlády Čínské lidové republiky.

Prezident Si Ťin-pching hovořil otevřeně

Nejprve chci říci, že je velmi důležité, že se toto Světové zdravotnické shromáždění koná v tak kritickém okamžiku, kdy lidstvo bojuje s novým koronavirem COVID-19, uvedl prezident Si.

[o]

Stojíme před nejzávažnějším celosvětovým stavem veřejného zdraví od konce druhé světové války. COVID-19 překvapil svět a zasáhl více než 210 zemí a regionů, zasáhl více než sedm miliard lidí na celém světě a vyžádal si přes 300 000 vzácných životů. Je mi osobně líto každého ztraceného života a vyjadřuji hlubokou soustrast pozůstalým rodinám.

Historie lidské civilizace nejednou zažívala boje s nemocemi a různými katastrofami. Virus nerespektuje žádné hranice. Národnost, etnikum, ani státní příslušnost. Mezinárodní společenství, konfrontované pustošením COVID-19, ustrnulo. Obyvatelé všech zemí a států se zabývali virovou epidemií jako nejhlavnějším tématem. Lidé po celém světě hledali jeden druhého a stáhli se k sobě. S láskou a soucitem jsme v boji proti COVID-19 vytvořili mimořádnou synergii.

V Číně jsme po vynaložení pečlivého úsilí a obrovských obětí obrátili příliv viru a co nejvíce chránili život a zdraví našich lidí. Po celou dobu jsme jednali s naprostou otevřeností, průhledností a hlavně odpovědností. Poskytli jsme informace Světové zdravotnické organizaci WHO a relevantním zemím nejaktuálnějším způsobem. Vydali jsme genomovou sekvenci v nejbližší možné době. Sdíleli jsme se světem kontrolu a léčbu bez výhrad. Udělali jsme vše, co je v našich silách, abychom podpořili a pomohli dalším postiženým zemím v nouzi.

I když se setkáváme a někde virus stále zuří, musíme udělat ještě více, aby se dostal pod absolutní kontrolu. Za tímto účelem chci předložit následující návrhy:

Nejprve musíme udělat vše, co můžeme, pro kontrolu a léčbu COVID-19. Toto je nejnaléhavější úkol. Primárně musíme dát lidi na první místo, protože nic na světě není vzácnější než lidské životy. Potřebujeme nasadit lékařské odborné znalosti a důležité jsou také zásoby na místa, kde jsou nejvíce potřeba. V klíčových oblastech, jako je prevence, karanténa, detekce, léčba a sledování, musíme podniknout silné kroky. Musíme na tom pracovat co nejrychleji, abychom omezili globálnímu šíření viru, a snažíme se zastavit přenos pandemie přes hranice. Musíme posílit sdílení informací, vyměňovat si zkušenosti a osvědčené postupy a usilovat o mezinárodní spolupráci v oblasti testovacích metod, klinického ošetření, výzkumu a vývoje vakcín a léčiv. Musíme také pokračovat v podpoře globálního výzkumu vědců o zdrojích a přenosových trasách viru.

Světová zdravotnická organizace (WTO) by měla vést reakci v globálním měřítku. WHO pod vedením Dr. Tedrosa významně přispěla k rozvoji globální reakce na COVID-19. Jeho dobrá práce je oceněna mezinárodním společenstvím. V této klíčové situaci je podpora od WHO v mezinárodní spolupráci jedna z nejvýznamnějších, také pro boj za záchranu životů. Čína vyzývá mezinárodní společenství, aby ještě zvýšilo politickou a finanční podporu WHO s cílem mobilizovat zdroje na celém světě k porážce viru.

Nutnost pomoci Africe

Musíme poskytnout větší podporu rozvojovým zemím, zejména v Africe mají slabší systémy veřejného zdraví. Pomáhat jim budovat kapacitu musí být naší prioritou v odpovědi na COVID-19. Svět musí africkým zemím poskytnout větší materiální, technologickou a personální podporu. Čína poslala obrovské množství zdravotnického materiálu a pomoci do více než 50 afrických zemí a Africké unie. Na africký kontinent bylo také vysláno pět týmů čínských lékařských expertů. Celkem za posledních sedm desetiletí byla čínskými lékařskými týmy poskytována péče a léčba více než 200 milionům lidí v Africe. V současné době je v Africe 46 rezidentních čínských lékařských týmů, které pomáhají s úsilím o zadržení COVID-19 lokálně.

Je nutno posílit globální správu věcí veřejných v oblasti veřejného zdraví. My lidé nakonec převládneme nad koronaviry. Přesto to nemusí být naposledy, kdy na naše dveře klepe velká zdravotní nouzová situace. S ohledem na slabé stránky a nedostatky, které odhaluje COVID-19, musíme zlepšit systém řízení bezpečnosti veřejného zdraví. Musíme také rychleji a aktuálně reagovat na mimořádné události v oblasti veřejného zdraví a zřídit globální a regionální rezervní střediska pro epidemiologické zásoby.

(brom)

25. 5. 2020  (brom)