Občané České republiky za spravedlivý mír na Blízkém východě

Prozatím desítky občanů a občanek České republiky podepsaly otevřený dopis ministru zahraničních věcí Tomáši Petříčkovi (ČSSD), v němž se vyslovují proti hrozící izraelské anexi části Západního břehu Jordánu. Tu nová izraelská vládní koalice zvažuje uskutečnit na začátku července.

O dopisu (celé znění za tímto textem) naši redakci informoval Zdeněk Jehlička z platformy Ne naším jménem! Iniciativy za spravedlivý mír na Blízkém východě.

Dopis upozorňuje na nepřijatelnost anexe z hlediska mezinárodního práva, které zakazuje zabírat cizí území silou, a odvolává se na dosavadní linii české zahraniční politiky, jež podporuje dvoustátní řešení tzv. izraelsko-palestinského konfliktu a odmítá jednostranné kroky té které strany. »Vyzýváme vás proto, abyste v souladu se svými vyjádřeními a s přihlédnutím k dějinné paměti naší země prosazoval odsouzení chystané izraelské anexe i na mezinárodním poli a v případě jejího uskutečnění žádal přijetí příslušných opatření, která by Izrael přiměla dodržovat mezinárodní právo a závazky z něj vyplývající,« uvádí se v dopise.

[o]

V případě anexe žádají trest

V případě protiprávní anexe vyzývají signatáři ministra Petříčka, aby na mezinárodním poli požadoval konkrétní kroky, které by vedly Izrael k dodržování mezinárodního práva a závazků z něj vyplývajících, například pozastavení asociační dohody mezi EU a Izraelem, zákaz dovozu výrobků z nelegálních izraelských osad na trh EU po vzoru zákazu dovozu výrobků z anektovaného Krymu a uvalení konkrétně zacílených sankcí.

Signatáři dopisu také ocenili společný článek tří ministrů zahraničních věcí (současného a dvou bývalých) Petříčka, Lubomíra Zaorálka (ČSSD) a Karla Schwarzenberga (TOP 09), který vyšel v deníku Právo 23. 5. pod názvem »Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií?«. Pozici vyjádřenou v tomto článku považují signatáři za konzistentní stanovisko české zahraniční politiky při řešení tzv. palestinské otázky.

Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra v ČR a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael.

(mh)

V Praze 25. května 2020

Vážený pane ministře,

při poslední videokonferenci s ministry zahraničí EU k Blízkému východu konané 15. května 2020 jste ve vztahu k hrozbě izraelské anexe části okupovaného Západního břehu Jordánu uvedl, že »Česká republika, stejně jako celá Evropská unie, podporuje dvoustátní řešení v souladu s mezinárodněprávními kritérii. Konečná dohoda a parametry mírového uspořádání musejí být výsledkem přímých rozhovorů mezi Izraelem a Palestinou«. Navázal jste tak na svá předchozí vyjádření, kdy jste odsoudil »jednostranné kroky, ať z jedné, či druhé strany, které oddalují řešení konfliktu«, a zdůraznil nutnost dohody obou zúčastněných stran, tedy jak izraelské, tak palestinské.

Vážíme si toho, že podobné stanovisko jste vyjádřil i ve společném článku s bývalými ministry zahraničí Lubomírem Zaorálkem a Karlem Schwarzenbergem »Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií?«, publikovaném v deníku Právo 23. května 2020, ve kterém jste vyzdvihl hlavní zásadu mezinárodního práva, a sice že cizí území nelze nabývat silou. Vzhledem k hrozící anexi části okupovaného Západního břehu, ke které by podle jednání nové izraelské vlády mohlo dojít již na začátku července, Vás proto vyzýváme, abyste navázal na svá slova, připojil se na mezinárodním poli ke stávajícím iniciativám proti anexi a v orgánech EU usiloval o přijetí takových opatření, která by izraelský zábor odvrátila.

Jelikož se však dá předpokládat, že Izrael, který dlouhodobě porušuje rezoluce OSN, svůj záměr uskuteční a palestinská území navzdory mezinárodnímu právu anektuje, žádáme Vás, abyste v takovém případě anexi jasně odsoudil a se svými zahraničními partnery žádal přijetí podobných opatření, jaká EU schválila v případě anektovaného Krymu – neboť jak správně ve společném článku poukazujete, »dotyčné zásady a hodnoty (mezinárodního práva) nelze ohýbat podle toho, koho se týkají. Musí platit pro všechny stejně«. Ve vztahu k Izraeli se jedná zejména o prosazení následujících kroků:

- pozastavení asociační dohody mezi EU a Izraelem, která v článku 2 podmiňuje vzájemnou spolupráci dodržováním lidských práv

- zákaz dovozu výrobků z nelegálních izraelských osad na trh EU po vzoru zákazu dovozu výrobků z anektovaného Krymu. Oceňujeme listopadové rozhodnutí Evropského soudního dvora označovat produkci izraelských osad pro jednotný trh EU místem původu, avšak za situace, kdy se osady staly jen předstupněm k nelegální anexi cizího území, považujeme dovoz tamních výrobků na evropské trhy za nepřijatelný.

- uvalení konkrétně zacílených sankcí (»sanctions on individuals and entities«), které jsou základními a nejčastěji užívanými evropskými sankcemi. Vzhledem k ignorování mezinárodního práva ze strany Izraele považujeme tyto sankce za účinný a legitimní nástroj nátlaku.

Vážený pane ministře,

v nedávném prohlášení ministrů zahraničních věcí k 75. výročí konce druhé světové války, které jste signoval, se píše: »Chtěli bychom všem členům mezinárodního společenství připomenout, že trvalá mezinárodní bezpečnost, stabilita a mír vyžadují skutečné a nepřetržité dodržování mezinárodního práva a norem, včetně svrchovanosti a územní celistvosti všech států.«

Chystaná anexe palestinského území je právě takovou skutečností, která mezinárodní bezpečnost, stabilitu a mír ohrožuje.

Česká republika dlouhodobě prosazuje dvoustátní řešení tzv. izraelsko-palestinského konfliktu a hlásí se k němu i Váš společný text publikovaný v deníku Právo, který správně upozorňuje na to, že hrozící anexe území vyhrazeného mezinárodním společenstvím pro budoucí palestinský stát toto řešení znemožňuje. Tento Váš postoj – a nikoliv jeho striktní odmítnutí prezidentem Zemanem – považujeme za dlouhodobě konzistentní stanovisko České republiky.

Vyzýváme Vás proto, abyste v souladu se svými vyjádřeními a s přihlédnutím k dějinné paměti naší země prosazoval odsouzení chystané izraelské anexe i na mezinárodním poli a v případě jejího uskutečnění žádal přijetí příslušných opatření, která by Izrael přiměla dodržovat mezinárodní právo a závazky z něj vyplývající.

V úctě

 


Yasar Abu Ghosh, antropolog

Einat Adar, vysokoškolská pedagožka

Bashar Ashhab, inženýr

Pavel Barša, vysokoškolský učitel

Michaela Beitlová, informační analytička

Tereza Benhartová, překladatelka

Adam Borzič, básník

Jan Cyrus, zahradník

Nikola Čuřík, vědecký pracovník

Dagmar Daňková, učitelka

Dalibor Dimidenko, tesař

Petr Dvořáček, fotograf a publicista

Olga Dzulajová, terénní pracovnice

Romana Ertlová, OSVČ

Jana Gridneva, doktorandka na FF UK

Joe Grim Feinberg, filozof

Marek Haltuf, sociální pracovník

Markéta Hrbková, překladatelka

Marek Hrubec, filozof a sociolog

Klára Choulíková, bohemistka, knihovnice

Roman Janouch, novinář

Zdeněk Jehlička, jednatel

Jiří Kalát, publicista a spisovatel

Pavel Karous, sochař a pedagog

Mona Khademi, lektorka UBVA, filozofická fakulta UK

Lamis Bartušek Khalilová, regionální manažerka

Nadia Klempířová Šafratová, adiktoložka a terapeutka

Vít Klepárník, historik a politolog

Elizabeth Kovačeva, editorka v Národní galerii

Jan A. Kozák, religionista a vysokoškolský pedagog

Pavla Králová, personalistka, t. č. na mateřské dovolené

Magdaléna Křížová, překladatelka

Petr Kužel, filozof

Tereza Langrová, studentka sociologie

Pavel Letko, technik

Olga Líbalová, interkulturní pracovnice pro ukrajinskou komunitu

Zdeněk Lokaj, novinář a konzultant

Jan Májíček, politolog a publicista

Dani Mawla, inženýr

Matěj Metelec, novinář

Marek Náprstek, režisér animovaných filmů

Robert Netuka, interkulturní pracovník OPU

Majdulin Oostrom, projektová manažerka

Filip Outrata, redaktor, vysokoškolský pedagog

Ondřej Páleníček, vývojář

Helena Petříčková, důchodkyně

Pavlína Reš, instruktor bezpečnosti, bývalá zaměstnankyně UNRWA

27. 5. 2020  (mh)