Štěrk má mít přednost před pitnou vodou

I přes sucho, které sužuje Českou republiku, může těžba štěrkopísku ohrozit vodní zdroj pro více než 140 000 lidí. Společnost České štěrkopísky má k povolení těžbě štěrkopísků na Hodonínsku zase o krok blíže.

Český báňský úřad v Praze zamítl veškeré námitky a schválil dobývací prostor. Povolovaná těžba a případné znehodnocení zdroje pitné vody může mít v budoucnu nepředvídatelné následky pro značnou část Hodonínska. Zúčastněné obce se rozhodly bránit u soudu podáním správní žaloby.

Český báňský úřad zveřejnil na svém webu rozhodnutí o odvolání ve věci Stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh. Zamítl všechny námitky 26 obcí, Jihomoravského kraje, dvou spolků a jedné fyzické osoby a potvrdil dřívější rozhodnutí okresního báňského úřadu. Těžba štěrků v blízkosti strategického zdroje pitné vody pro 86 měst a obcí nabývá reálného nebezpečí.

Postup báňského úřadu i přístup Ministerstva životního prostředí ČR zklamaly mnoho lidí nejen na východní Moravě. Relevantní námitky obcí nebyly řádně vypořádány, obavy z ohrožení vodního zdroje nebyly vyvráceny. To jsou důvody pro podání správní žaloby k soudu i k žádosti o odkladný účinek současného rozhodnutí. Český báňský úřad do rozhodnutí nevnesl vlastní úvahu, ani k nově předloženým podkladům, jako je stanovisko České geologické služby nebo stanovisko veřejné ochránkyně práv a už vůbec nezohlednil současnou situaci kolem sucha.

Na Hodonínsku úřady svým jednáním ohrožují zdroj pitné vody pro 140 000 obyvatel plánovanou těžbou štěrkopísku. V tržním hospodářství kšeft je kšeft a peníze jsou až na prvním místě! Místní se bojí, že štěrku se nenapijí. Kdyby v ČR byla ústavně zakotvená ochrana vodních zdrojů a půdy, tak tyhle problémy se nemusejí řešit!

»Zde jsme dlouhodobě na straně lidí a obcí, kteří se brání těžbě z důvodu ohrožení vodního zdroje pitné vody. Na jižní Moravě je to zvláště vážné téma, které by se nemělo podceňovat,« zdůraznil předseda klubu komunistických zastupitelů Jihomoravského kraje Stanislav Navrkal.

(vž)

28. 5. 2020  (vž)