Vyšetřovací komisi až po kontrole NKÚ

Sněmovna se na zřízení vyšetřovací komise k ministerským nákupům ochranných zdravotnických pomůcek za koronavirové krize zřejmě neshodne. Poslanci dávají přednost prověrce Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ). Vyplynulo to z debaty v rámci mimořádné schůze, která byla svolaná z podnětu Pirátů a ODS k hodnocení postupu vlády během epidemie.

»Máme zcela čisté svědomí, že jsme postupovali tak, jak to jen bylo možné,« řekl poslancům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Poukázal na to, že v červnu zahájí kontrolu nákupu pomůcek NKÚ a vytvoření komise by proto podle něj bylo »duplicitní a nesmyslné«.

Podobně se vyjádřili také zástupci dalších stran. Podle předsedy ÚV KSČM a místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa by se nákupy měly vyhodnotit až po prověrce kontrolního úřadu. »Nemám žádný důvod, proč bych měl nevěřit NKÚ a zřizovat vyšetřovací komisi, ač mně kritici mohou odpovědět, že vyšetřovací komise má jiné kompetence než NKÚ. Ale jsem přesvědčen, že politickou odpovědnost tak jako tak vláda nese,« řekl.

[o]

Podobně reagoval také předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. »Jsem přítelem toho, aby konaly ty orgány, které mají, třeba NKÚ nebo orgány činné v trestním řízení, je-li nějaké podezření, a teprve potom můžeme zřizovat parlamentní vyšetřovací komise, které považuji spíše za nadstavbu než základnu celého procesu,« uvedl. Zřizovat komisi by měla Sněmovna podle něj až poté, co svoji práci odvedou orgány k tomu určené.

Rovněž podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by měl okolnosti nákupu pomůcek prověřit NKÚ, až poté komise. Byla by to podle něj politizace kontrolního procesu. Poslancům řekl, že ČR by bez krizového nákupu ochranných prostředků v Číně žádné neměla. »Zvolili jsme jediný možný způsob, nebyla jiná alternativa,« prohlásil Hamáček. Podle něj nabídku v odpovídajícím množství neposkytli ani čeští dodavatelé, ani dodavatelé z jiných zemí EU a NATO. »Do 12. března jsem čelil kritice, že přeháním a šířím paniku, po 13. březnu jsem byl kritizován za nedostatečné nouzové zásoby a teď čelíme kritice, že jsme ta opatření přijali přehnaně nebo neefektivně. Velmi rychle zapomínáme, že byl nouzový stav a v jaké atmosféře jsme žili,« poznamenal Hamáček.

Vznik komise nepodpoří ani SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura uvedl, že SPD se rozhodlo vyčkat na závěry kontrolního úřadu. Nejvyšší kontrolní úřad podle něho posoudí miliardové nákupy lépe než případná komise.

Zásoby se 15 let neměnily

Naopak podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je vznik komise namístě. »Je nepochybně ve veřejném zájmu podrobit všechny nákupy kontrole,« zdůraznila. Skutečnost, že nákupy prověří kontrolní úřad, pokládá předsedkyně TOP 09 za varovný signál, že něco nebylo v pořádku.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka poznamenal, že závěrem komise mohou být desítky stran popsaných papírů bez čehokoli dalšího, nebo podání trestního oznámení. Žádal vládu o celkový rozbor postupu při epidemii.

Zdůvodnění návrhu na zřízení vyšetřovací komise poukazuje na případy podezřele vysokých cen a objednávek nekvalitních ochranných pomůcek nebo výrobků s neplatnými certifikáty. Komise by měla k nákupům těchto prostředků za nouzového stavu a k jejich distribuci shromáždit všechny podklady. Měla by vyhodnotit efektivitu a transparentnost nákupů a doporučit, jak postupovat do budoucna.

»Během krize jsme byli jako konstruktivní opozice zdrženliví. Nicméně teď je situace pod kontrolou a je ve veřejném zájmu, abychom nákupy prověřili, vyvodili odpovědnost a navrhli zlepšení systému,« uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Ministerstvo si podle Vojtěcha nechalo udělat analýzu cen a z ní vyplynulo, že bylo při nákupech pod průměrnou nákupní cenou na tehdejším trhu. Například respirátory kupovalo levněji než jiné instituce. Podle Vojtěcha ministerstvo koupilo celkem 70 milionů protiepidemických prostředků. Podotkl, že zásoby ochranných prostředků včetně plicních ventilátorů byly na počátku roku nedostatečné, 15 let se neměnily.

Každý stát si ponechává rezervy

Filip upozornil, že při vyhodnocení Státního závěrečného účtu za rok 2020 si bude potřeba říct, co mohlo být zajištěno lépe, kdyby se ve státním rozpočtu pamatovalo na státní hmotné rezervy. Za nutné považuje zabývat se také otázkou deficitu rozhodnutí, kam nasměrovat českou ekonomiku a jaké věci podržet jako rozhodující infrastrukturu pro stát. »Když jsme navrhovali zločiny privatizace, KSČM upozorňovala, že v rámci privatizace došlo i k zániku podniků, které se týkají kritické infrastruktury státu,« připomněl Filip. Nejde podle něj jenom o dopravní systémy nebo energetiku, ale také o výrobní zařízení i případné rezervy v materiálech a v zásobách. »Každý stát, který myslí i na krizové situace, si je ponechává a snaží se je udržet v chodu nebo tak, aby je mohl rychle nastartovat,« konstatoval Filip.

Podle Kováčika je jednou z otázek, kterým se je potřeba nyní věnovat podrobně, otázka soběstačnosti ČR ve výrobě potravin. »Ta je také jednou z těch situací, které je třeba řešit podrobně a ne se utápět v dohadech a v určité obhajobě toho dosavadního předcovidového stavu, kdy se stalo, že Česká republika tu soběstačnost na vlastních vyrobených potravinách spíše snižovala vinou různých předchozích politik, i vinou špatné transformace zemědělství po převratu v roce 1989,« uvedl.

Poslanci mimořádnou schůzi přerušili, pokračovat v ní budou příští čtvrtek.

(jad, ku)

28. 5. 2020  (jad, ku)