Prodejci alkoholu stále chybují

Česká obchodní inspekce (ČOI) loni při kontrolách zaměřených na prodej tabákových výrobků a alkoholu zjistila porušení některého z předpisů u poloviny z 8179 kontrol.

V 598 případech se chyby týkaly zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, přičemž v 347 případech obchodníci i přes zákaz prodali alkohol mladistvým. Za zjištěné chyby inspekce dala prodejcům pokuty za 20,7 milionu korun. Inspekce kontrolovala u prodejců mimo jiné dodržování zákonů o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, o spotřebních daních a o ochraně spotřebitele a pochybení zjistila u 4059 kontrol. Na pomoc si v rámci své pravomoci přizvala téměř 500 lidí mladších 18 let. U řady kontrol inspektorů pak asistovali policisté, celníci, hygienici nebo pracovníci živnostenských úřadů.

Nejvíce zjištění se podle ČOI týkalo zákona o ochraně spotřebitele. Obchodníci chybovali zejména v tom, že neseznámili spotřebitele s cenou výrobků. V řadě případů také porušili zásady poctivého prodeje nebo nevydali doklad o koupeném výrobku.

Zjištěná porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek se podle inspektorů vztahovala zejména na zákaz prodeje alkoholu mladým. Přes 300 prodejců tento zákaz porušilo a téměř 200 neumístilo v místě prodeje viditelný text ohledně tohoto zákazu.

V některých kontrolovaných případech bylo zjištěno porušení více zákonů nebo ustanovení současně, doplnila ČOI.

(ng)

29. 5. 2020  (ng)