Proč jít s kanónem na vrabce?!

Poslanci Trikolóry navrhli ústavní zakotvení práva placení v hotovosti. Hotovostní platby jsou jedním z nezbytných předpokladů pro zachování základního soukromí a nezávislosti jednotlivců, odůvodnili Václav Klaus ml. a Zuzana Majerová Zahradníková svůj požadavek na změnu listiny základních práv a svobod.

Do listiny chtějí vložit pasáž, podle které by měl každý právo na úhradu svých peněžitých dluhů v hotovosti. Omezení práva by bylo přípustné jen v zákonných případech pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých. Do ústavy navrhuje Trikolóra doplnit ochranu rovnocenného postavení hotovostních a bezhotovostních forem plateb k úkolům České národní banky.

Případný budoucí vývoj směřující k dalšímu omezování či dokonce k úplnému zákazu hotovostních plateb by podle jejich názoru představoval významný zásah do osobních svobod a podstatně by zvýšil riziko zneužívání velkého množství informací souvisejících s nárůstem bezhotovostních plateb, tvrdí Klaus a Majerová Zahradníková ve zdůvodnění návrhu ústavní novely. Zároveň však nezpochybňují zákon o omezení plateb v hotovosti, podle kterého se musí platby nad 270 tisíc korun provádět bezhotovostně. Zákon a stanovenou hranici je podle předkladatelů možné označit za legitimní nástroj v boji proti financování terorismu, daňovým únikům nebo pro snižování rizika korupce.

»Účelem navrhované právní úpravy je ústavní zakotvení práva na úhradu peněžitých dluhů v hotovosti tak, aby bylo i do budoucna zachováno právo všech v České republice platit v hotovosti (resp. tomu odpovídající povinnost druhé strany, tj. zejména povinnost obchodníků tyto hotovostní platby přijímat), při současném zachování práva státu přijmout nezbytná opatření pro ochranu bezpečnosti státu, veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých,« uvádějí Klaus s Majerníkovou. Vysvětlují, že účelem navrhované úpravy naopak není omezovat možnosti státu pro boj proti financování terorismu, daňovým únikům nebo ke snižování rizika korupce.

Případný problém se dá řešit na úrovni ochrany spotřebitele

»Osobně necítím nutkavou potřebu takové věci dávat do Ústavy, nemyslím si, že by v ČR byly možnosti hotovostního placení nějak ohroženy. Možná mají předkladatelé pocit, že se to v některých oblastech stává realitou, ale pak do toho nastupme na úrovni ochrany spotřebitele,« reagoval pro Haló noviny stínový ministr financí za KSČM, člen rozpočtového výboru Sněmovny Jiří Dolejš. Chápe, že zejména někteří starší lidé mohou mít problém pracovat s modernějšími prostředky, proto bychom na ně pochopitelně měli myslet. »Ale dávat to přímo do Ústavy mi přijde jako jít s kanónem na vrabce,« zdůraznil komunistický poslanec.

[o]

»Forma ústavního zákona je navrhována s ohledem na zcela zásadní význam práva platit své dluhy v hotovosti na soukromí a osobní autonomii jednotlivců,« kontrují poslanci Trikolóry. Poukazují na to, že se objevují snahy platby v hotovosti omezit nebo vůbec nepřijímat (i ze strany některých obchodníků), a to i v případě plateb, které zdaleka nedosahují výše zákonného limitu 270 000 Kč. Tvrdí, že přes zvyšující se objemy bezhotovostních transakcí zůstává hotovost nejdostupnějším platebním prostředkem a možnost jejího využití je hluboce spjata s vnímáním osobní svobody ze strany veřejnosti.

»Pro mě je to opravdu spíš otázka k zamyšlení, zda je u této věci nutná ústavní ochrana. Zda jde o tak závažný problém, aby se jednalo o ohrožení lidského práva. Pochopitelně, že s rozvojem platebních systémů se rozšiřuje možnost platit bezhotovostně,« uvažoval nahlas pro náš list Dolejš. Vnímá to jako přirozené, v některých zemích je to podle jeho slov daleko rozšířenější než u nás, což souvisí i s kvalitou a dostupností platebních systémů, a také s tím, jak jsou na ně lidé zvyklí.

Stačí vzít rozum do hrsti a mít dobrý vztah k zákazníkům

Rozšiřování bezhotovostních plateb je podle Dolejše také otázkou možností technické podpory. »A je to i záležitost zvyku lidí. Rozhodně by bylo chybou znásilňovat je k tomu, aby museli platit bezhotovostně. Na druhou stranu se ptejme, proč něco takového, jako je ochrana hotovostních plateb, dávat do Ústavy. Spíš jde o to prosazovat rozum v běžných ekonomických vztazích a uvědomit si, že když budu odmítat hotovostní platby, tak tím vlastně můžu ztrácet i část klientů,« uvedl Dolejš a dodal, že je to spíš věc dobrého vztahu k lidem a k zákazníkům.

Navrhovaná právní úprava je však podle Trikolóry nezbytná k jednoznačnému vymezení, že všichni mají právo využívat hotovost k placení svých dluhů a jí odpovídající povinnosti hotovostní platby přijímat. Uvádějí, že navrhovaná právní úprava je současně potřebná »za účelem zajištění práva na ochranu soukromí, které je samo o sobě základním lidským právem zakotveným v čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod«.

Předlohu nejprve posoudí vláda, uvidíme, jak se k ní postaví Sněmovna. Přece jen jde o změnu Ústavy, a podnětů k její změně už leží v dolní komoře několik. Otázkou je, zda vůbec bude chuť do prvního zákona země jakkoli zasahovat. V tomto případě se zdá skoro jisté, že nikoli. Navíc není jasné, zda tuto předlohu Sněmovna vůbec stihne projednat do konce volebního období. Vsadit lze spíš na opak.

(ku)

1. 6. 2020  (ku)