Fairtrade reaguje na pandemii

Organizace Fairtrade International v reakci na pandemii onemocnění COVID-19 založila dva podpůrné fondy, jejichž cílem je přímá finanční pomoc fairtradovým pěstitelům a družstvům. Počáteční vklad těchto fondů činí v součtu 3,1 milionu eur (téměř 84 milionů korun). Tyto peníze jsou určeny jednak na pokrytí okamžitých potřeb pěstitelů, dělníků a jejich komunit na globálním Jihu, jednak k podpoře obnovy tamější ekonomiky. Přispěli i Češi.

»Na země globálního Jihu dopadá pandemie o to citelněji, že naprostá většina tamějších lidí nemá možnosti srovnatelné s našimi – opatřit si ochranné pomůcky, pracovat z domova, žít nějaký čas z úspor, získat podporu od státu v případě přerušení podnikání nebo ztráty zaměstnání,« vysvětluje důvody pomoci Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko. »Narušení globálních dodavatelských řetězců, způsobené poklesem poptávky po surovinách pěstovaných na globálním Jihu, může vést k tomu, že miliony lidí v Africe, Asii a Latinské Americe budou prakticky ze dne na den uvrženi do naprosté chudoby.«

Fairtrade Česko a Slovensko přispěla do podpůrných fondů částkou deset tisíc eur, tedy zhruba 270 tisíc korun. »Jedná se o peníze, které pocházejí z licenčních poplatků za fairtradové zboží prodané v České republice a na Slovensku. Dá se tedy říci, že na tento obnos se složili všichni Češi a Slováci, kteří nakupují fairtradové zboží,« vysvětlila Malíková.

Fond pro podporu fairtradových pěstitelů vznikl právě z příspěvků jednotlivých národních organizací Fairtrade International. Poskytl 2,1 milionu eur fairtradovým družstvům a plantážím s certifikací Fairtrade, které naléhavě potřebují investovat do bezpečnosti lidí a zabezpečení jejich základních potřeb. »Z těchto peněz tak mohou nakupovat například ústenky a základní ochranný a zdravotnický materiál, ale mohou ho použít také k dočasnému vyplácení mezd zaměstnanců na nucené dovolené, k nákupu potravinové pomoci nebo k budování pohotovostních zdravotnických zařízení,« vysvětluje Malíková.

Záměrem Fondu na podporu zvyšování odolnosti fairtradových pěstitelů, který nyní disponuje částkou jeden milion eur, jsou ekonomické intervence, které mají pomoci obnovení stabilních a dlouhodobých obchodních vztahů, jež mohly být pandemií narušeny. Slouží tedy například k nákupu nových technologií, zvyšování výrobních kapacit či k investicím do marketingu fairtradové produkce a má producentům vypomoci s dlouhodobými potřebami, které se projeví, až nastane po pandemii COVIDU-19 návrat k běžnému životu.

»Smyslem existence systému Fairtrade je měnit způsob obchodování tak, aby byl udržitelný a aby pěstitelé a dělníci vydělávali dostatek peněz na důstojné živobytí. Uvědomujeme si ale, že v období krize musíme dělat ještě více, abychom ochránili zdraví, bezpečnost a budoucnost těch, díky jejichž práci si můžeme vychutnávat třeba kávu, čaj nebo čokoládu,« řekl k založení obou fondů Darío Soto Abril, ředitel Fairtrade International. »Tyto fondy pochopitelně nemůžou zcela pokrýt potřeby všech producentů ovlivněných aktuální pandemií, a proto pokračujeme ve vyhledávání dalších zdrojů financování,« dodal.

Prostředky z obou fondů budou proporcionálně rozděleny mezi tři regionální sítě fairtradových producentů - Afrika, Asie a Pacifik, Latinská Amerika.

Spravedlivá cena

Systém Fairtrade a stejnojmenná známka označují výrobky, které splňují sociální, ekonomické a environmentální standardy nastavené mezinárodní organizací Fairtrade International. Zákazníky informuje o tom, že pěstitelé dostali za svou práci spravedlivou a stabilní výkupní cenu, která pokrývá náklady na udržitelné pěstování. Nákupem výrobků s označením Fairtrade tak zákazníci přispívají ke zlepšování životních podmínek drobných pěstitelů v zemích globálního Jihu (rozvojových zemích). Kromě odpovídající výkupní ceny dostávají pěstitelé zapojení do systému Fairtrade ještě fairtradový příplatek, který mohou použít k investicím do rozvoje svých farem a svých komunit, a to na základě demokratického rozhodování.

(za, mh)

3. 6. 2020  (za, mh)