Jakutija. Leader. Nové ozdoby Rosatomflotu

V loděnici Baltijského závodu byl 26. května položen kýl čtvrtého jaderného ledoborce třídy LK-60. Po pilotní lodi Arktika, která je nyní ve fázi uvádění do provozu, jde už o třetí sériovou loď třídy LK-60. Loď s názvem Jakutija se staví na zakázku společnosti Rosatomflot, provozovatele jediné flotily jaderných ledoborců na světě, který tvoří součást ruské korporace pro atomovou energii Rosatom. V Rusku také postaví Leader, nejvýkonnější ledoborec na světě, vyplout má v roce 2027.

K události s lodí Jakutija došlo v den výročí založení Baltijského závodu a krátce před výročím založení města Petrohradu, kde loděnice sídlí. Podle tradice byla na spodní část budoucího plavidla umístěna základní deska, kterou upevnili vedoucí Ředitelství pro Severní mořskou cestu Rosatomu Vjačeslav Rukša, stálý představitel republiky Sacha (Jakutsko) Andrej Fedotov, vicegubernátor Petrohradu Eduard Batanov a předseda Rady ředitelů Baltijského závodu Igor Šakal.

Při této příležitosti ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov uvedl: »Dnes proběhlo položení kýlu třetího sériového univerzálního ledoborce, který nese název Jakutija. Po dokončení se tato série stane největší skupinou sériových jaderných ledoborců na světě. Jsou to v celosvětovém měřítku naprosto unikátní lodě. O jejich pohon se starají dva jaderné reaktory po 175 MWt a díky nim mohou plout autonomně až sedm let. Konstrukce trupu umožňuje tyto lodě používat jak na volném moři, tak i v mělkých oblastech řeky Jeniseje a Obského zálivu, jak na zamrzlém moři, tak na čisté vodě. Každý z těchto ledoborců je zosobněním moderních technologií.« Rukša během ceremonie zdůraznil, že nové ledoborce jsou nezbytné pro rozvoj Severní mořské cesty.

[o]

Zásadní událost

»Položení kýlu třetího sériového univerzálního ledoborce je zásadní událostí pro všechny společnosti, které působí v Arktidě. I přes pandemii a složitou ekonomickou situaci v zemi pokračujeme ve stavbě ledoborců série podle projektu 22220, což přináší důvěru v další rozvoj flotily jaderných ledoborců. Univerzální ledoborce nám umožní udělat důležitý krok v otevírání transportního potenciálu Severní mořské cesty,« prohlásil generální ředitel Rosatomflotu Mustafa Kaška. Smlouva na výstavbu dvou nových sériových ledoborců projektu 22220 byla uzavřena mezi Baltijským závodem a Rosatomem v srpnu 2019. Její hodnota dosahuje 100 miliard rublů (zhruba 35 miliard korun). Ledoborce třídy LK-60 mají délku 173,3 metru, šířku 34 metrů a výšku 52 metry. S výkonem až 60 MW dosahují rychlosti až 22 uzlů (40,7 km/h, na čisté hladině). Ponor může měnit mezi 8,65 a 10,5 metru a dokáže proplout až 2,8 metru tlustým ledem. Posádku tvoří 53 lidí a projektová doba provozu dosahuje 40 let. Ledoborce budou pracovat podél západní části arktického pobřeží Ruska: v Barentsově a Karském moři a na mělkém toku Jeniseje a v Obském zálivu.

Rosatom

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom, s níž Baltijský závod uzavřel smlouvu, spojuje více než 340 podniků, v nichž pracuje 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky po celém světě a flotila jaderných ledoborců, jediná svého druhu na světě. Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech 10 jaderných elektráren na území Ruska, v nichž pracuje 37 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Rosatom také realizuje projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Smlouva na dálku

V Murmansku a ve Vladivostoku letošního 23. dubna proběhl podpis smlouvy na dálku. Rosatomflot a loděnice SSK Zvězda podepsaly smlouvu o výstavbě jaderného ledoborce Leader. Nové plavidlo má být uvedeno do provozu v roce 2027. »Tento krok je zcela zásadní v celé historii jaderných ledoborců. Leader bude vybaven dvěma reaktory RITM-400. Jeho celkový výkon dosáhne 120 MW, což mu na volném moři umožní rychlost až 22 uzlů a lámat led tlustý přes čtyři metry. Díky uvedení Leaderu do provozu bude Rosatomflot schopen garantovat bezpečnou a pravidelnou splavnost plavebních tras ve východní části Arktidy, celoroční provoz po Severní mořské cestě a otevření nových možností pro plavbu velkotonážních obchodních lodí,« uvedl Kaška. Nový ledoborec bude mít délku 209 metrů a šířku 47,7 metru, jeho výtlak dosáhne téměř 70 tisíc tun.

První byl Lenin

Prvním jaderným ledoborcem byl Lenin. Na vodu ho v tehdejším Sovětském svazu spustili v roce 1957 a dva roky poté se vydal na zkušební plavbu. Po tři desetiletí na Severní mořské cestě doprovázel a chránil nákladní lodě. Během dlouhé a náročné služby se osvědčil také jako záchranné plavidlo. V dnešní době ledoborce například fungují i jako dopravci turistů na severní pól. Ze služby byl Lenin vyřazen v roce 1989. Nyní je plovoucím muzeem v Murmansku.

Bezpečná zamrzlá Severní námořní cesta (asi 13 500 kilometrů a bez útoků pirátů) je přibližně dvakrát kratší než cesta skrz Suezský průplav, kterým zatím prochází drtivá většina zboží na Zemi. Bez pomoci jaderných ledoborců je ale proplutí obchodních lodí Severním ledovým oceánem, lemujícím i břehy Ruska, nemožné.

(ava)

5. 6. 2020  (ava)