69 000 uchazečů vyrazilo k přijímačkám

K jedinému letošnímu termínu jednotné přijímací zkoušky na střední školy zamířili uchazeči o čtyřleté maturitní obory. Na řadu škol je násobný převis přihlášek.

Kvůli omezení pokusů k napsání testů ze standardních dvou na letošní jeden mohli být podle ředitelů škol uchazeči ve větším stresu, jejich šance na přijetí by ale jediný termín moc ovlivnit neměl, vyplývá z vyjádření ředitelů škol.

Podle Cermatu, který jednotné přijímací zkoušky připravuje a vyhodnocuje, se na čtyřleté obory přihlásilo zhruba 69 000 uchazečů. Všichni mohli podat přihlášky na dvě školy, případně ještě dvě sportovní gymnázia. Alespoň dvě přihlášky odevzdaly zhruba čtyři pětiny uchazečů. Omezení dvou termínů zkoušky na letošní jeden zdůvodnil ministr školství Robert Plaga (ANO) rizikem nákazy koronavirem. Výsledek bude platit pro všechny školy, na které se uchazeč přihlásil. Podle kritiků může jediný termín zvyšovat v dětech stres, a u některých se proto mohou snížit šance na přijetí.

Podle šéfa Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka ale jeden termín stačí. »Když se podíváte na statistiky Cermatu, kolika žákům (v minulosti) opravdu reálně pomohlo to, že opakovali zkoušku, tak se pohybujeme v řádu jednotek procent,« uvedl. Doplnil, že dva termíny znamenají pro školy každý rok dvojitou administrativu a pro stát vyšší náklady. Podobně se vyjádřila předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií (AŘG) Renata Schejbalová, která dva termíny označila za psychickou berličku pro uchazeče. CZESHA i AŘG navrhovaly omezení termínů na jeden už v minulosti.

Zkoušky se letos kvůli šíření koronaviru konaly za zvýšených hygienických opatření. Před příchodem k testům museli uchazeči odevzdat čestné prohlášení o své bezinfekčnosti. Museli dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do učeben si dezinfikovat ruce. Pokud to dodrželi, mohli si při psaní testů sundat roušku. Podle oslovených ředitelů se ráno příchod uchazečů obešel bez komplikací. Odpoledne pak vyplněné testy uchazečů odešly bez potíží do Cermatu, řekl Zajíček.

Na Masarykovu střední školu chemickou v Praze 1, kde je Zajíček ředitelem, se letos přihlásilo zhruba 220 dětí. Zkoušky jich tam skládalo kolem 135. Ostatní ji dělali na jiné škole, kam si také podali přihlášku. Škola přijme 90 uchazečů, tedy dvě pětiny přihlášených. V Gymnáziu Nad Štolou v Praze 7, které řídí Schejbalová, má šanci uspět zhruba každý třetí. Zájemců o čtyřleté gymnázium je 168, nových žáků bude 60. Ještě větší převis přihlášek má škola na šestileté a osmileté gymnázium, kam bude v úterý dělat zkoušky 785 dětí a uspět jich může 90.

Například podle obecně prospěšné společnosti EDUin bylo omezení dvou termínů na jeden velmi sporným rozhodnutím. »Úspěch v soutěži o místa na středních školách bude kvůli němu ještě více než v jiných letech záviset na domácím zázemí a ochotě a možnostech rodičů investovat do přípravy na úspěch v testech od Cermatu svůj čas nebo peníze,« řekla mluvčí společnosti Radka Hrdinová.

(cik)

9. 6. 2020  (cik)