Přechylování národ sjednocuje

V příloze jistého nejmenovaného deníku jsem se dočetl dva různé názory na přechylování v českém jazyce. Obě strany sice kultivovaně interpretují svůj názor, ale otázka zní, kdo má pravdu. Nedávno jsem psal o manipulaci ve sdělovacích prostředcích. Tam jsem popisoval tzv. Overtonovo okno. Začneme diskutovat o něčem nepřijatelném, ale po určité době se vlastně lidé začnou dožadovat svých právních nároků, a tudíž to přejde do odborné roviny. Potíž je ta, že odborníci jsou vybíráni tak, aby podpořili tu dosud nepřijatelnou otázku, a po nějakém čase se vše stane přijatelné, můžou se toho chopit zákonodárci a najednou se to stane společenskou normou.

[o]

A s přechylováním je to to samé. První (pozor, pořadí hraje také důležitou roli) názor apeloval na respekt k českému jazyku. Byl sice interpretován jako něco negativně konzervativního a dogmatického, ale osobně si myslím, že když je něco dané a má to hluboký smysl a mnohonásobné souvislosti, tak to není dogmatismus, ale nezpochybnitelný postoj.

Druhý názor apeloval na liberální hodnoty, jako že žena si přece může rozhodnout sama, zda přechylovat své jméno, či ne. Dále se víc soustředil na to, jak to probůh bude vypadat v cizině, a uvedl i nějaké ty příklady.

Chtěl bych říct, že když český občan přijede do cizí země, je samozřejmé, že se musí přizpůsobit. Pokud nemusí, je jasné, že národ v této zemi pravděpodobně nemá žádnou ochranu národní identity. Takže pokud si chceme zachovat svou národní identitu, musíme si zachovat své kulturní a dějinné kořeny, včetně jeho jádra, a tím je český jazyk.

Necháme-li si ho znetvořit a rozleptat angličtinou a současnými relativismy, roztrháme právě vazby k historii a jako národ jsme předurčeni k zániku. Nesmíme v diskusi připustit, že jsou to přece jen jedno až tři písmenka, na kterých přece vůbec nezáleží. Jako národ nás však za značné podpory EU rozkládají. Nenechme si vzít to, co nás zásadně spojuje jak s minulostí, tak společensky, protože na tom stojí budoucnost nových generací i našich potomků.

Roman BLAŠKO

18. 6. 2020  Roman BLAŠKO