Ach, ty ženy

Prý jsme věčně nespokojené a pořád něco chceme. Jenže postavení žen není ani podle oficiálních průzkumů ideální. Kdybychom nadzvedly pokličku domácností, mnohé skutečnosti by hodně překvapily.

[o]

Ženám hrozí strádání a chudoba mnohem víc nežli mužům. Mizivá a nedostatečná je podpora v péči o děti, chybějí jesle a školky. Matky samoživitelky to mají opravdu těžké. Zvláště nemohou-li počítat s podporou rodičů. Ženy se snaží co nejvíce dopřát dětem a rodině. Nejvíce šetří na sobě. Vydělávají v současné době téměř o pětinu méně než muži. Tím pádem mají ženy i menší důchody. Pracují na méně placených pozicích. Rozdělení na mužské a ženské profese k tomu silně směřuje. Paradoxem je, jestli žena má stejnou pozici pracovního zařazení jako muž, ale platové ohodnocení nižší. Bude trvat ještě dlouhou dobu, než společnost jako celek bude akceptovat stejné postavení žen a mužů. I my ženy se musíme více snažit při výchově dětí, aby pochopily, že žena a muž jsou rovnocennými partnery.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny

24. 6. 2020  Miloslava VOSTRÁ