Fond přínos dotací nesleduje, stanovené cíle však plní

Státní Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond nesleduje důkladně přínos miliard korun vyplácených na podporách zemědělcům. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Ministerstvo zemědělství, které je zakladatelem a jediným akcionářem fondu, stanovilo podle kontrolorů jen velmi obecné ukazatele pro sledování přínosu dotací pro rozvoj zemědělství. Chyběly také konkrétní cíle, kterých chce stát podporou dosáhnout.

Ministerstvo v reakci sdělilo, že finanční podpora zemědělců má pozitivní efekty a prověrka neprokázala porušení předpisů.

Podobně na nález NKÚ reagoval také stínový ministr zemědělství za KSČM, místopředseda sněmovního zemědělského výboru Pavel Kováčik.

[o]

»Pokud jde o stanovené cíle fondu, ty jsou jednoznačné, a to udržet a zachránit české, moravské a slezské zemědělce před propadem a zánikem, a to se mu daří. Účel dotací je tedy jasný, pomoci zemědělcům v konkurenčním boji se zemědělci ostatních zemí, a v tom fond svoji práci odvádí dobře,« řekl Kováčik našemu listu.

Fond zemědělcům poskytuje hlavně nevratnou finanční podporu třeba na snížení úroků z půjček od komerčních bank, snížení jistiny úvěrů při nákupu půdy nebo ke kompenzaci části pojistného. Kromě toho také sám poskytuje půjčky. NKÚ prověřoval podporu 6,2 miliardy korun vyplacenou v letech 2014 až 2018. »Ministerstvo u programů podpor nestanovilo vhodné ukazatele, díky kterým by mohlo sledovat, zda a jak poskytované prostředky přispívají k rozvoji zemědělství. Ukazatele byly velmi obecné a neobsahovaly očekávané cílové hodnoty, kterých chce ministerstvo zemědělství dosáhnout,« sdělila mluvčí NKÚ Jana Gabrielová.

K porušení předpisů nedošlo

Ministerstvo rovněž podle kontrolorů schvalovalo s velkým zpožděním dokumenty důležité pro činnost fondu. Třeba koncepci stanovující cíle fondu pro rok 2015 schválilo jen dva měsíce před koncem daného roku. Také hodnoticí ukazatele pro členy vedení fondu schvalovalo ministerstvo s prodlevou oproti vlastním harmonogramům. Lidé v čele fondu tak někdy až deset měsíců v roce vykonávali funkci bez ukazatelů, podle kterých se měla určovat výše jejich ročních odměn.

»Nejvyšší kontrolní úřad po ukončení kontrolní akce, která se v období od července 2019 do dubna 2020 uskutečnila na ministerstvu zemědělství a Podpůrném a garančním rolnickém a lesnickém fondu nekonstatuje porušení obecně závazných předpisů ani porušení rozpočtové kázně,« sdělilo k výsledkům prověrky ministerstvo. »Řada NKÚ vytýkaných procesních či formálních pochybení ministerstva byla překonána, přičemž neměla dle názoru ministerstva na faktický výkon akcionářských práv zásadní vliv,« doplnilo.

Samotná právní forma fondu jako akciové společnosti ztěžuje podle NKÚ kontrolu jeho fungování. Fond jako soukromoprávní společnost uzavírá smlouvy o podpoře se zemědělci nikoli jménem státu, ale svým jménem, což pak znemožňuje prověrku příjemců dotací. Protože je fond obchodní společností, mohl v něm NKÚ provést kontrolu jen v omezeném rozsahu.

Právní forma fondu podle kontrolorů neodpovídá strategii schválené vládou, podle níž mají obchodní společnosti vlastněné státem podnikat a být na státu finančně nezávislé. Činnost fondu ale zahrnuje převážně podporu zemědělství a rozhodujícím zdrojem peněz pro fond jsou dotace ze státního rozpočtu.

Otázka právní formy však podle Kováčika není v kompetenci fondu. »Samotná právní forma fondu až tak moc nezávisí na ministerstvu, závisí to na nastavení legislativy, takže s tím fond nic moc neudělá,« řekl stínový ministr.

(jad)

29. 6. 2020  (jad)