Neofašisté věší Horákovou

Dnešní uplatňování kolektivní viny vůči komunistům má účelů hned několik. Jednak zvyšuje napětí ve společnosti prostřednictvím antikomunismu a pak také v obecné rovině znamená uvolnění prostoru pro extremismus. Jak to myslím? Nedávno vyšel kalendář s největšími masovými vrahy všech dob, nazvaný Osobnosti třetí říše. Mimochodem, jaké to jsou osobnosti!?

[o]

Na jedné tiskové konferenci ve Sněmovně padl dotaz české televize jakoby »úplnou náhodou«, zda Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR nepředloží nějaký návrh zákona o zákazu propagace fašismu. Ale tady pozor, všichni víme, že Evropská unie loni v září přijala rezoluci o Paměti Evropy, kde tato rezoluce má za účel nejen přepsat minulost, ale kde je také rovnítko mezi fašisty a komunisty. Zde nastává moment, když začnou zakazovat propagaci fašismu, tak v předloženém zákoně bude také zákaz propagace komunismu. Dovedu živě představit, že tento zákon projde, když KSČM nebude tolerovat vládu. To znamená, že společný boj proti antikomunismu a fašismu je pro komunisty do budoucnosti mnohem více zásadní, než se některým zdá.

Zejména v Praze probíhalo masivní kolektivní obviňování komunistů za smrt Horákové. Nikdo z těch, co utočí na komunisty, nebral v potaz, že používání kolektivní viny je nespravedlivé. Navíc jestli byl Horákové přiznán status III. odboje, a ona bojovala proti režimu, tak byla souzena podle práva. Jestli tedy chce někdo soudit, ať soudí, ale pouze spravedlivě. Jinak na to nemá žádné právo!

Na druhé straně z toho můžeme zjistit, jaké má pozice ten, kdo nás chce likvidovat a podněcuje nenávist proti skupině občanů. Podívejme se, kde všude vyvěsili fotografii Horákové na svou budovu. Ukazuje se totiž, kdo tyto instituce ovládá, kdo na ně má tak zásadní vliv, že může dovolit i na školy zavěsit její portrét! Jednotná grafika pak ukazuje na ideologické centrum řízení celé této akce, ale i jiných. Každá vyvěšená fotografie Horákové prozrazuje pozici těchto pro nás nepřátelských skupin, které mají za úkol v tomto procesu mimo jiné vytvořit podmínky tak, aby spolu s fašismem byli zakázaní komunisti v jakékoli formě. Řada lidí, kteří to možná myslí i dobře, se tak stává nástrojem zájmu neoliberálních sil v těchto procesech a chovají se jako fašistické.

Teď víme přesně, co se na nás chystá a odkud to přichází. Jsme jediní, kdo tomuto procesu je schopen čelit. Musíme soustředit síly nejen na vlastní reformy, ale promítnout svůj boj proti antikomunismu do všech diskusí, politických jednání a práce. Právě pro sjednocování sil proti fašismu a komunistické budoucnosti.

Roman BLAŠKO

2. 7. 2020  Roman BLAŠKO