OKD přestává kvůli cov-19 těžit

Společnost OKD přeruší těžbu ve všech dolech na Karvinsku.

Firma k tomuto kroku přistoupila po zjištění nepříznivých výsledků plošného testování na koronavirus způsobující nemoc covid-19 v dolech ČSM. Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice (KHS) v Ostravě řekl, že z 3403 otestovaných pracovníků dolů ČSM bylo 704 pozitivních. Podíl činí 20,7 procenta.

Naprostá většina nakažených neměla žádné příznaky nebo měli příznaky velmi mírné, nedostatečně vyvinuté. »Oni to neberou jako nemoc. Netušili, že jsou nakažení a nebylo na nich navenek nic poznat. Těžko jim něco vyčítat, vypadali zdravě a mysleli, že jsou zdraví,« řekl Kopřivík. V ohniscích dolů ČSM-Sever a ČSM-Jih je nyní podle něj evidováno dohromady více než 850 nakažených.

[o]

Těžba v OKD by měla být přerušena na šest týdnů. Dosud byla přerušena pouze v Dole Darkov, kde se před dvěma měsíci objevilo první ohnisko nákazy v OKD.

»V pátek se nám po nemoci vrátilo 158 zaměstnanců převážně z lokality Darkov. Jsme velmi rádi, že převážná část našich nemocných zaměstnanců má bezpříznakový průběh onemocnění, i přes to považujeme za odpovědné přerušit těžbu na dobu šesti týdnů a přizpůsobit provoz aktuální situaci,« uvedl výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

V dolech se budou dělat práce na zajištění pracovišť na dlouhodobou odstávku. »Následně budeme provádět pouze nezbytně nutné práce pro zajištění bezpečnosti dolů. Udržovat je bude kolem 200 zaměstnanců na každé lokalitě,« uvedl ředitel provozu OKD David Hájek.

Při přechodu na přerušení provozu a následně před opětovným zahájením provozu bude kvůli důkladné přípravě počet fárajících zaměstnanců vyšší. »Přerušení se týká kromě těžby také ražení důlních děl, vybavování a likvidace porubů (dobývacích prostorů),« doplnil Hájek.

(ng)

3. 7. 2020  (ng)