Nehrozí jen COVID

Řada velkých civilizací nezahynula kvůli neschopnosti, nezničily je živelní katastrofy ani zbraně nepřátel. Zahubily se většinou samy. Obvykle je rozleptala slabost, která přichází ve chvíli, kdy společnost začíná pohrdat hodnotami, na kterých vyrostla. Zkáza Římské říše je toho mimořádným mementem. Připomínám to proto, že jsme pod obavami z pandemie přestali vnímat nebezpečí, které naší civilizaci v rostoucí míře hrozí ze strany migrantů, nejrůznějších militantních a pseudohumanistických v podstatě destruktivních sil. Počínaje ironizováním funkcí tradiční rodiny přes multikulturní genderové, machistické a další »experimenty« až po hnutí a organizace jednoznačně antisystémového charakteru.

[o]

Mezi ně nepochybně patří migranti, jichž je podle OSN aktuálně 258 milionů (z toho 26 milionů běženců). Přičtěme k nim další miliony protivládních (a proticivilizačních) všehoschopných extremistů, povstalců a teroristů a máme před sebou rozsáhlé různě pulzující spektrum sil nebezpečných pro naši civilizaci, nepochybně srovnatelné s rizikem koronaviru. Mocný islámský stát během pěti let své vlády dokázal mnohé. Nyní se zdá být minulostí. Nikoli však jeho myšlenky. Střet civilizací Samuela Hungtingtona nejen že existuje, ale nabývá tváří tvář koronaviru novou globální dimenzi. Před několika dny jsem slyšel jinak rozumného člověka přednášet o Sibylině proroctví a »žlutém nebezpečí«. To není legrace.

Jan Rychlík, profesor historie na FF UK, nedávno popsal možný demografický vývoj v Evropě a jeho důsledky. Došel k závěru, že stojíme na prahu nové velké migrační vlny, která bude vinou pohodlnosti a ztrácející se identitě Evropy mnohem nebezpečnější než dosavadní. Konstatoval, že zabránit mohutnému migračnímu pohybu není v lidských možnostech. Výzvy k utěsnění hranic Evropské unie jsou v praxi neuskutečnitelné. Nedojde-li k radikální změně v zachování, upevňování, ochraně a prosazování národních i evropských identit (Evropská unie je nezastupitelná), budoucí Evropa už možná nebude »bílá« a humanistická, nýbrž devastovaná zahnívajícím mravním koronavirem, hledající východisko v popírání demokracie.

Dnes nevíme, jak dlouho a s jakou intenzitou budeme bojovat s důsledky pandemie. Jaké oběti si vyžádá a s jakými ekonomickými náklady. Ty můžeme jen odhadovat, aniž bychom v dohledné době vůbec byli schopni zhodnotit efektivitu vynaložených prostředků. U migrantů jsme na tom řádově stejně. Dokonce i v tom, že nebezpečí imigrantů a koronaviru je podobně skrývané, aby čas od času vyvstalo s novou, dokonce i zmutovanou podobou. Nezapomínejme na to!

Ladislav ŠAFRÁNEK

30. 7. 2020  Ladislav ŠAFRÁNEK