Občas by neškodila větší informovanost

V poslední době se objevují »zaručené« zprávy a informace. Nikdo neví, kde se berou, ale je jisté, že se šíří rychlostí blesku. KSČM patří dlouhodobě mezi politické subjekty s širokou členskou základnou. Dává prostor mladým lidem i ženám, které politiku zjemňují svým přístupem. V parlamentních lavicích, ale i na krajích a okresech zasedlo mnoho žen, které zvládají práci, politiku a také rodinu. A proto bych jim rád za jejich aktivity velmi poděkoval.

[o]

Být členem KSČM je dnes určitý styl vyjadřování svých názorů. Mladí lidé se více pohybují po sociálních sítích a snaží se razantně prosazovat myšlenky, které podle nich mohou celkově společnosti prospět. Nezapomínají na sociální politiku ani soudržnost mezi lidmi, váží si starších a zkušenějších a v době koronavirové pandemie se snažili ze všech svých sil pomáhat těm, kteří pomoc potřebovali. A to pokračuje i dnes. Být komunistou je in. Tento slogan patrně některé rozčílil natolik, že neodolali touze vyjádřit se veřejně a překroutit reálný stav.

KSČM bez rozdílu generací stála a vždy bude stát na straně lidí, kteří si její podporu skutečně zaslouží. V žádném případě není odtržena od denních problémů a snaží se jednotlivé situace řešit tak, aby se život nás všech zlepšil.

V současné době není situace v republice jednoduchá. Přesto však mám za to, že lze věci měnit. S pomocí lidí kolem nás to jistě dokážeme. Proto jsou pro nás velmi podstatné neotřelé názory mladých, kteří umí dát svůj postoj jasně najevo. Příslušnost ke KSČM je pro ně jedním z prvních kroků, jak se zapojit do veřejného dění.

Zkušenosti starších a dravost mladých se v KSČM daří propojit. Proto v poslední době přicházejí noví lidé, kteří chtějí udělat něco pro sebe, své rodiny i veřejnost. Právě mezi nimi nacházíme mladé lidi, pro které je KSČM prvním krokem v politickém životě.

Emil PERNICA, kandidát KSČM do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a předseda OV KSČM

4. 8. 2020  Emil PERNICA