Dotace na demolice budov mají minimální přínos

Přínos podpory na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, kterou zavedlo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), je podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) minimální. Resort se závěry kontrolorů nesouhlasí, označilo je za formální a byrokratické.

Z podpory na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách dalo ministerstvo podle NKÚ peníze i na demolice v obcích, kde vyloučené lokality nejsou. Z výsledků prověrky, které zveřejnil NKÚ, také vyplývá, že podpora demolic nenavazuje na další opatření státu, která se týkají těchto míst. Ministerstvo navíc podle NKÚ přínos pro řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách nesledovalo.

Podle ministerstva jsou závěry ryze formální a byrokratické, nezohledňují podstatu problematiky lokalit. »Kontrola NKÚ nezohledňuje vůbec podstatu komplexní sociálně-ekologické problematiky lokalit, která spočívá primárně v profylaxi, nikoli v likvidaci. Nezohledňuje ani fakt, že specifika každé obce, její rizika a potenciality, jsou pokaždé jiné,« uvedl resort.

S názorem MMR souhlasí stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM Hana Aulická Jírovcová, která se jako poslankyně za Ústecký kraj problematice vyloučených lokalit podrobně věnuje. »Musím se jednoznačně postavit na stranu MMR, NKÚ zde opravdu nedokáže vyhodnotit skutečnou situaci a praxi zmíněných obcí, protože se jedná především o Ústecký a Karlovarský kraj, a je samozřejmé, že pokud chybí znalost dané situace a místních podmínek, tak jenom z Prahy a z prověřování administrativy rozhodně nelze adekvátně zhodnotit situaci, která v těch obcích a městech je,« řekla Aulická našemu listu.

[o]

Bouráním se podle Aulické obce zbavují nebezpečných budov, kde bydlí bezdomovci a především lidi, kteří jsou na sociálních dávkách. »I v minulosti tam ale šly dávky a jenom tím, že se umožní demolice, nedojde ke změně systému, který tady je, mají na to navazovat ještě další věci, jako třeba změna dávkového systému. Znamená to, že se jedná o jeden z kroků, který přišel v rámci podpory MMR a jsem přesvědčena, že tyto peníze opravdu byly vynaloženy účelově,« dodala komunistická poslankyně. Zpráva NKÚ je podle jejího názoru neadekvátní.

MMR: Od stolu se to dobře kritizuje

Ministerstvo na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách v rámci zvláštního podprogramu vyčlenilo na roky 2016 až 2021 ročně 100 milionů korun. NKÚ prověřil celkem 23 demolic za více než 46 milionů korun. Kontrola ukázala, že tato podpora pomáhá obcím zejména s likvidací nepotřebných objektů a s obnovou území. Podle kontrolorů ale MMR nesledovalo, jaký má podpora vliv na sociálně vyloučené lokality. »Zajímaly jej jen kvantitativní ukazatele u jednotlivých demolic, jako například velikost revitalizované plochy,« uvedl NKÚ.

Podle kontrolorů ministerstvo navíc dostatečně nevymezilo podmínky pro čerpání podpory. Demolice se měly týkat objektů k bydlení a rekreaci nebo ubytovacích zařízení. Podporu ale přidělilo MMR v některých případech i na demolice garáží nebo hospodářských budov. Ministerstvo oponuje, že u rizikových objektů, v nichž jsou často ubytovací prostory technicky úzce spojeny s dalšími prostory, pak nestačí pouhé zbourání ubytovací části, je třeba demolic i ostatních objektů v areálu.

Resort odmítá i kritiku, že se vyčerpalo jen 38 procent vyčleněných peněz. Podle kontrolorů je důvodem malý zájem obcí o podporu a také nadhodnocení předpokládaných cen demolic. Skutečné ceny byly zhruba o 60 procent nižší. »To je ovšem nepochopení principu výběrových řízení,« uvedl náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád. »Kdybychom věděli přesně cenu, za kterou se bude realizovat, nemuseli bychom koncipovat zákon o veřejných zakázkách. Veřejný sektor by ale nikdy neušetřil,« dodal.

Podle ministryně Kláry Dostálové (za ANO) byly vynaložené finance programu pro stovku obcí a desetitisíce jejich obyvatel jednoznačným přínosem. »Od stolu se to dobře kritizuje, ale peníze pomohly nejenom zkrášlit životní prostředí, ale v nemálo případech ušetřit zdraví a patrně i životy. Zprávu bych proto považovala za podstatně objektivnější, kdyby v ní byly uvedeny i reakce starostů a starostek obcí, které byly příjemcem této dotace a byly zároveň ve vybraném kontrolním vzorku,« uvedla.

NKÚ při kontrole zadávání veřejných zakázek u dvou příjemců zjistil, že u demolic celkem za devět milionů korun porušili podmínky podpory, když zakázku nezadali v otevřeném řízení. NKÚ proto oznámil finančním úřadům podezření na porušení rozpočtové kázně.

(jad)

10. 8. 2020  (jad)