Rozhovor Haló novin s Martou Semelovou, školskou expertkou a předsedkyní Krajského výboru KSČM Praha

V novém školním roce bych chtěla žákům, studentům, rodičům i učitelům popřát hlavně zdraví a klid na práci

Začíná nový školní rok. Ten starý jsme si zatím moc nezhodnotili. Tak tedy jak byste hodnotila uplynulý školní rok vy? Povedlo se vládě ho přece jen úspěšně dokončit?

Pro všechny to byla nová situace, pro vládu, pedagogy, rodiče i žáky. Učitelé museli za pochodu vymýšlet nové způsoby výuky, pracovat s technikou, která byla do té doby pro mnohé »španělská vesnice«. Přesto dělali, co mohli. Učili prostřednictvím videokonferencí, nahrávali a posílali dětem videa, aby jim látku vysvětlili. Když zjistili, že někdo něčemu nerozuměl, přes mobil nebo Skype ho doučovali, vyhledávali výukové programy, počítačové a mobilní aplikace. Po nocích opravovali postupně přicházející vypracované úkoly.

Žáci a studenti si zase museli zvyknout na jiný denní režim, přijmout vlastní zodpovědnost, učit se a plnit zadání, aniž by chodili do školy. Rodiče toho měli taky nad hlavu a mnozí z nich si uvědomili, jak to mají učitelé kolikrát těžké. Navíc byly rodiny, které neměly potřebné počítačové vybavení.

[o]

Podle průzkumu vzdělávací společnosti Tutor 15 procent žáků nemá doma pro online výuku technické vybavení. Někde nemají počítač vůbec, jinde se o jeden musí dělit celá rodina, děti i rodiče, kteří pracovali z domova. Distanční výuka tak silně prohloubila rozdíly mezi žáky v přístupu ke vzdělávání.

Ani vláda, respektive ministerstvo školství, to neměly jednoduché. Bylo nutno rychle se zorientovat a přijmout opatření pro školy, přičemž každá z nich má jiné personální a prostorové podmínky. Myslím, že zvlášť zpočátku se ministerstvo snažilo pomáhat, jak to šlo. Později však vázla komunikace, ředitelé a kantoři se dozvídali potřebné informace až ze sdělovacích prostředků, pokyny se lišily, každou chvíli se měnily. Manuály, které zpracovalo MŠMT spolu s epidemiology, se do škol dostaly na poslední chvíli.

Mám-li to shrnout, jsem toho názoru, že zpočátku se vláda jako celek snažila postupovat věcně ve spolupráci s odborníky, později už se začalo politikařit.

Myslíte, že se z hlediska učebních plánů neztratilo nic, co by se nedokázalo v dalších měsících dohnat?

Ale určitě bude mnohé chybět, to je jasné. Výuka na dálku nemůže být nikdy plnohodnotnou, rovnocennou školní docházce. Objektivně nelze naučit všechno, co je ve vzdělávacích plánech, ani vysvětlit vše do podrobností. Navíc pochopitelně ne každý přistupoval k on-line výuce se stejným nasazením a zodpovědností. To se týká žáků, rodičů i učitelů. Podle šetření se do výuky nezapojilo cca 10 000 žáků a studentů. Někteří z objektivních důvodů (nedostatečné vybavení, klid na učení), jiní prostě nechtěli. Vyrovnat rozdíly tak nebude jednoduché. Učitelé se budou muset zaměřit na základní učivo, které by měli znát všichni, pokusit se pokud možno srovnat rozdíly, na to navázat a jet dál.

Jsme na ten letošní školní rok, s možností další vlny koronaviru, v souvislosti s mou předchozí otázkou dostatečně připraveni?

Někdy mám pocit, že jsou všichni připravováni až moc. Od rána do večera v nás média a různí politici živí obavy, permanentně nás straší koronavirem a přitom bůhví kdo, jaká firma či společnost z toho všeho má ve skutečnosti prospěch a hlavně peníze. Ale to je moje obecná poznámka, nyní zpět ke školství.

Sněmovna v srpnu schválila novelu školského zákona, která stanovuje pravidla pro distanční vzdělávání při vyhlášení krizového stavu nebo nařízení mimořádného opatření, povinnost školy přizpůsobit distanční výuku podmínkám žáka a povinnost žáků takto se vzdělávat. Zároveň ponechává ministerstvu školství možnost upravovat termíny, lhůty, přijímání ke vzdělávání a ukončování středního vzdělávání.

Na školy pak ministerstvo školství poslalo manuál, který poskytuje návod, jak mají školy od 1. září postupovat, včetně doporučení České školní inspekce pro učitele. Je zde uvedeno, co má škola dělat, pokud se vyskytne nákaza, i jak jí předcházet. Asi jsou zde některé diskutabilní pokyny, ale celkově je manuál potřebný a školy po něm volaly.

Co říkáte záměru zajistit pro každého žáka a studenta počítač až domů, aby byla umožněna domácí výuka?

Všichni bychom si asi přáli, aby každý žák a student měl srovnatelné podmínky pro vzdělávání. Jak už jsem uvedla, mezi rodinami jsou značné ekonomické rozdíly, řada z nich stěží vyjde od výplaty k výplatě a těžko si může dovolit koupit dítěti počítač. Takže požadavek na navýšení financí na celkovou částku 1,28 miliardy korun danou propočty ministerstva, přičemž 300 milionů na nákup digitálních pomůcek už Sněmovna na návrh poslanců KSČM schválila, je správný. Cílem má být zajistit potřebné digitální pomůcky jak pro učitele, tak zejména pro sociálně znevýhodněné žáky. Těm by měla být škola schopna v případě potřeby nezbytné ICT vybavení zapůjčit.

Máme takové učebnice, které by dokázaly při výuce podobné minulému pololetí nahradit učitele? A jsou učitelé vůbec na takovýto způsob výuky připraveni?

Žádná učebnice, žádný počítač nemůže nahradit učitele. Ten je ve výchovně vzdělávacím procesu klíčovou osobou. A stejně důležitá je docházka do školy. Dnes se objevují návrhy určitých rádoby odborníků, kteří se snaží zneužít distančního vzdělávání k útokům na povinnou školní docházku. Např. Ondřej Šteffl (SCIO) proklamuje, že se spousta dětí během krize naučila víc, než kdyby chodily do školy. Prý nepotřebují učitele k tomu, aby se naučily vyjmenovaná slova nebo rovnice. Na to mají videa, hry, testy a další programy na internetu a nemusí kvůli tomu sedět ve škole.

Tyto dezinformace a útoky na povinnou školní docházku je nutno jednoznačně odmítnout.

O co konkrétně jde?

Po tzv. domácím (individuálním) vzdělávání, kdy dítě nechodí do základní školy, ale rodiče ho učí sami doma, což jako KSČM zásadně odmítáme, se objevil nový skvostný nápad, a to návrh na »kombinovanou výuku«. Ministr školství Plaga (údajně po jednáních právě s O. Štefflem) chce od ledna 2021 spustit pokusné ověřování tohoto způsobu vzdělávání. Konkrétní podobu upřesnil O. Šteffl, který má současně zájem přihlásit do pokusného ověřování kombinované výuky svoji novou virtuální »Expediční ScioŠkolu«. Žáci se budou vzdělávat on-line a do školy budou chodit jen jeden týden v měsíci, kdy pojedou na společnou expedici. Budovu pro školu prý nebude potřebovat. V jedné třídě spolu budou děti z celé České republiky i ze zahraničí. Znovu zdůrazňuji – tyto úlety je nutno razantně odmítnout.

A jak ovlivní výuku inkluze, nebude brzdou anebo vlastně legalizací domácí výuky, alespoň pro některé studenty či žáky?

Inkluze je kapitola sama pro sebe. Na toto téma jsem se vyjadřovala mnohokrát. Její pojetí je naprosto špatné. Poškozuje všechny, žáky a školy běžné, děti »inkludované«, učitele, školy speciální. Přes protesty skutečných odborníků likvidují amatéři to, co zde bylo v minulosti vybudováno, co fungovalo a co zajišťovalo kvalitní vzdělání každému podle jeho potřeb a schopností.

Z tisku jsem se dozvěděl i o zpochybňování paušální kompenzace, zvýšení platu, nebo jak to nazvat, všech učitelů. Zvýšení platu (odměny) by se prý měly týkat jen těch, co byli »v první linii«, tedy záchranářů, lékařů, zdravotních sester, policistů, vojáků apod., a to učitelé prý nejsou a nebyli. Nečetla jste to také?

Je pravda, že diskuse na toto téma probíhají. Nicméně podle vyjádření ministra školství i premiéra by slíbenou částku učitelé dostat měli. Jaká bude realita, na to si musíme počkat.

Je začátek nového školního roku. Co si do začátku přát a co popřát všem žákům a studentům?

Žákům, studentům, rodičům i učitelům bych chtěla popřát hlavně zdraví a klid na práci. Těm, kdo rozhodují o našem školství, pak zdravý lidský rozum bez nezodpovědných pokusů.

Jaroslav KOJZAR

31. 8. 2020  Jaroslav KOJZAR