A je tu krize

Po krizi, která začala v roce 2008, se postupně trhy opět zkonsolidovaly. Ekonomikám se začalo dařit. Výroba rostla, všude se nedostávalo pracovních sil, pracující začali této výhody využívat ve svůj prospěch, domáhali se vyšších platů, lepšího zabezpečení. Požadavky pracujících vždy značně nahánějí hrůzu kapitalistickým elitám. Ač média volala po krizi a neustále hovořila o tom, že již tento rok jistě nastane, ekonomická čísla hovořila jinak. Kapitalisté si rvali vlasy obavami, že se budou muset vzdát části svých zisků ve prospěch lidu. A ejhle, najednou tu byl »koronáč«. Sláva, nyní je tu konečně krize.

[o]

Média denními zprávami o úmrtích šířila mezi lidmi strach a paniku. Ihned se může hovořit o hospodářské krizi, jak to vše špatně dopadne, jaká hrůza to bude. A již slyšíme nové volání po reformě důchodového systému, po reformě zdravotnictví, tam ještě přežívá jakás takás forma solidarity a záruka aspoň nějakých sociálních jistot. V době krize je opět možné utahovat pracujícím šrouby, zbavovat je dalších a dalších práv, která si v krvavých bojích posledních staletí vydobyli.

Evropské státy, ač jsou nyní kapitalistické, přece jen v důsledku 40 let existence socialistického bloku musely v období po druhé světové válce přistoupit na mnohá opatření ve prospěch pracujících lidí. Nyní je snaha všechny tyto výhody postupně demontovat. Začala s tím ve Velké Británii v sedmdesátých letech Margaret Thatcherová a nyní tato vlna postupuje dál celou Evropou.

Musí většina lidí, jak se říká, padnout na hubu, aby si uvědomili, co se pro ně chystá, jak jsou postupně zbavováni svých práv a nároků ve znamení zisku a bohatství úzkého kruhu zbohatlíků?

Neměli by se lidé již dnes postavit na obranu svých práv a nároků? Jde nám přece o mnoho, ale nic nám samo bez našeho přičinění nespadne do klína. Nyní jsou blízko volby do krajských zastupitelstev a části Senátu. Postavme se k problémům čelem a aspoň vhozením toho správného volebního lístku podpořme ty kandidáty, kteří nám zaručí, že nedojde k dalšímu a dalšímu okrádání většiny lidí a kteří budou hájit jejich zájmy. Volme kandidáty KSČM!

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM

5. 9. 2020  Věra ŽIŽKOVÁ