O omezené suverenitě (znalosti...)

Nemám čas reagovat na často ničím nepodložené texty, které mají jen manipulovat vědomím lidí, udělám ale výjimku. Na Aktuálně.cz vyšla úvaha komentátora Martina Hály, která má několik vad a jednu zásadní, nebere v potaz zásadní fakta: Čína je dnes světovou velmocí číslo jedna - ekonomicky i vojensky. S 1,44 miliardy obyvatel naprosto přirozeně. Došlo k výměně hegemona. USA už prostě neurčují více než deset let běh světových událostí a jednopolární svět se propadl do prachu dějin, protože jejich už léta trvající hospodářský úpadek by byl pro jakoukoli jinou zemi dávno fatální. To, že ještě fungují, je dáno dřívějším postavením US dolaru jako rezervní měny. I to končí. Po rozpadu Sovětského svazu částečně oslabilo svou pozici Rusko, nicméně velmocí nepochybně zůstalo. Zejména vojenskou, což má jistě nemalý vliv.  Spojené státy si v současnosti na velmoc více hrají, mají pro to důvod, ale také jen vojenský. Stačí se podívat na státní dluh USA - je nejvyšší na světě, a dokonce roste rychleji než HDP. Z ekonomického nazírání unikát...

[o]

A proto, pane Hálo, ČR s pouhými deseti miliony obyvatel si opravdu »podobné avanturismy« jako je cesta pana Vystrčila dovolit nemůže, ať se vám to líbí, či nikoli. A ona Brežněvova doktrína omezené suverenity? Je s podivem, že v článku chybí připomenutí, tzv. sdílené suverenity ČR v rámci EU. To si ani SSSR nedovolil vůči ČSSR, ba ani by ho to ve snu nenapadlo, co si dovolí v současnosti úředníci z Bruselu vůči současné ČR. Nechci připomínat další fakta, ale když už někdo píše ÚVAHU, měl by uvažovat. Co např. rozdělení sfér vlivu v Evropě, to se mezi vítěznými mocnostmi dohadovalo na konferencích v Teheránu, Jaltě, Postupimi. To byl už také zaniklý bipolární svět. Samozřejmě že i v něm Američané měli (a dosud se jich nezbavili) TY SVOJE psané, či nepsané »doktríny«, které striktně vymezují mantinely pro pohyb států nacházejících se ve sféře vlivu, chcete-li podřízenosti USA.

Když už jsme u pojmů suverenita, svoboda, demokracie, tak je potřeba vidět bez růžových brýlí, ale i bez zavírání očí před realitou, v jakých podmínkách se suverenita, svoboda, demokracie uplatňují. Nic takového bez souvislostí se svobodou, suverenitou a demokracií i pro ostatní neexistuje. Nechci, aby to byla jen hra v rukou mocných tohoto světa. A proto zvažuji, kdo hraje a kdo koná a v čí prospěch, jestli to chce jen pro sebe a nařizuje mi, že si nesmím koupit to nebo ono z Ruska nebo z Číny, ale musím svoje peníze utrácet jen v USA, tedy nehledí na zájem můj, ale jen na svůj. Od vzniku světa až dodnes vždy platilo, platí a bude platit pouze jedno jediné: Ptej se, pro koho je to dobré.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM

15. 9. 2020  Vojtěch FILIP