Stížnost ke kauze pražské sochy Koněva

Bývalá pražská zastupitelka Marta Semelová podala na krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, službu kriminální policie a vyšetřování, stížnost vůči vyrozumění, v němž jí bylo policií sděleno, že v souvislosti s odstraněním pražské sochy I. S. Koněva nedošlo k porušení zákona či mezinárodní smlouvy.

Trestní oznámení Semelová podala v květnu letošního roku »na starostu městské části Praha 6 Ondřeje Koláře a ostatní podezřelé pro jejich jednání v souvislosti s odstraněním sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6, dále z důvodu zneužití pro své politické cíle nouzového stavu vyhlášeného vládou a Parlamentem ČR a porušení své povinnosti při správě cizího majetku«.

K ukončení šetření uvedl v písemném vyjádření vrchní komisař Karel Smola 20. listopadu 2020, že »policejní orgán je toho názoru, že rozhodování o demontáži sochy Pomníku sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, svého času dislokovaného na adrese náměstí Interbrigády na Praze 6-Bubenči..., demontáž samotná a její následné přemístění do depozitu proběhlo v souladu s právním řádem ČR, policejním orgánem nebylo zjištěno podezření z porušení zákona či mezinárodní smlouvy«.

S takovým závěrem Semelová nesouhlasí, a proto požádala nadřízené státní zastupitelství o přezkoumání uvedené záležitosti, neboť podle ní »vyrozumění vychází ze stanovisek těch obecních orgánů veřejné moci, ať už hl. m. Prahy nebo Prahy 6, které tuto trestnou činnost konkrétních fyzických osob umožnily, a jejichž představitelé nejen přihlíželi, ale také napomáhali, a dokonce se jí i přímo účastnili. Jde o v čase rozloženou stále pokračující organizovanou trestnou činnost«. Výsledkem této činnosti je nejen odstranění sochy I. S. Koněva, ale také odtesání nápisů z kamenného podstavce památníku, takže je toho mínění, že věta ve vyrozumění - »při demontáži nebyly nijak dotčeny stavební kamenné části památníku«, je »přinejmenším zavádějící«.

Semelová zároveň připomněla, že v tuto dobu pokračují demoliční práce samotného kamenného podstavce pomníku. »Památník je celek podstavce a sochy, pro který bylo vyčleněno území zvláštní památkové ochrany. Nesrovnalostí je však v zaslaném vyrozumění víc, mimo jiné se týkají i přístupu k mezinárodní smlouvě,« je přesvědčena.

Koněvova socha byla sňata městskou částí Praha 6 na jaře, v době přísných mimořádných opatření v koronakrizi, aniž by se lidé mohli veřejně vyjádřit. Za to vedení Prahy 6 schytalo kritiku. Socha se nyní nachází v depozitáři. V budoucnu by měla být vystavena v Domě pážat na Hradčanech, kde by mělo sídlit tzv. Muzeum paměti 20. století.

(mh)

3. 12. 2020  (mh)