S uhlím se máme rozloučit v roce 2038

Tzv. uhelná komise doporučila ukončit využívání uhlí v České republice v roce 2038. Z devatenáctičlenné komise hlasovalo 15 členů komise pro rok 2038, dva byli proti a dva se zdrželi.

Konečné slovo bude mít vláda, které komise rok 2038 podle vicepremiéra a ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) navrhne ještě letos. Doporučení komise by se mělo minimálně jednou za pět let přezkoumat, dodal.

Havlíček uvedl, že celkem bylo vypracováno 42 variant s pěti různými scénáři, které se vyhodnocovaly s ohledem na energetickou soběstačnost a spolehlivost, úsporu oxidu uhličitého i výši investic. Do nových zdrojů se podle něho bude do roku 2050 investovat 355 miliard korun. »To budou výdaje do nových zdrojů spojené s tím, že budeme dekarbonizovat a ustupovat od uhlí,« řekl ministr.

Čím budeme topit?

V usnesení komise zároveň schválila, že podmínkami útlumu jsou zejména včasná náhrada uhelných zdrojů jinými zdroji a zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Odklonem od uhlí totiž země ztratí zbytek energetické soběstačnosti. Komise se zmínila o dostavbě nových jaderných zdrojů podle stávajícího harmonogramu či úspěšné transformaci teplárenství. Havlíček řekl, že rok 2038 není jenom kompromis v rámci všech skupin v uhelné komisi, ale vychází jasně z předpokladů ekonomických i ekologických ve smyslu budování nových zdrojů.

»Naše ambice vybudování nových obnovitelných zdrojů do roku 2030, je ještě dál než aktuální plán 22 procent, současně máme jasný jízdní řád vybudování jaderného bloku, což nebude dříve než v roce 2036, a zcela zásadní je i faktor útlumu uhlí v oblasti teplárenství, což nebude dříve než v roce 2030,« uvedl ministr. »Pokud se podíváme na kapacity, finanční zdroje a závazky vůči EU k rokům 2030 a 2050, tak rok 2038 je možný i technologicky a časově,« dodal.

Česká uhelná komise byla zřízena vloni, je poradním orgánem vlády. Mezi členy jsou zástupci těžařů, akademici i ekologové. Komise pracovala se scénáři konce využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043. Spolu s Havlíčkem ji vede ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), který podpořil konec využívání uhlí v České republice už v roce 2033.

Závislost na Německu

»Rozhodnutí o roku 2038 jako českém uhelném konci není překvapivé a má svou logiku. Kromě důvodů uvedených ministrem Havlíčkem toto datum koresponduje s již dříve oznámeným uhelným odklonem v sousedním Německu, které má na českou ekonomiku a energetiku velký vliv. Samozřejmě, reálný vývoj může konečné datum změnit, podle mého spíše urychlit. Zejména když legislativní a ekonomické podmínky pro uhelné zdroje se budou rychleji zhoršovat, a naopak vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů a akumulace bude příznivější,» řekl analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

»Uhelná komise doporučila to, co všichni věděli, když se usnesla německá uhelná komise a německá vláda. Kdy bude pochopeno, že v energetice jsme uvnitř EU jen jednou ze spolkových zemí Německa? Není to náhoda,« napsal na twitteru energetický expert Michal Šnobr.

Zákon potvrzující postupný odklon od uhlí do roku 2038 byl v Německu schválen letos v létě. Polsko ukončí těžbu uhlí v roce 2049, dohodla se letos v září tamní vláda s odbory.

Přijatelný kompromis

Zástupci energetického průmyslu, těžařů, tepláren a oborových svazů vesměs označují doporučení konce využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v ČR v roce 2038 za přijatelný kompromis.

»Svaz průmyslu a dopravy podpořil rok 2038 a to proto, že byť jsme měli řadu výhrad ke zpracovaným podkladům a jejich dostatečnosti, jsme spokojeni s odhlasovaným usnesením. Jsou v něm totiž podmínky útlumu, na kterých jsme trvali,« uvedl první viceprezident svazu a generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš. ČEZ je mimo jiné vlastníkem hnědouhelných Severočeských dolů.

Podle Beneše jde konkrétně o bezpečnost provozu české přenosové soustavy a energetickou soběstačnost, včasnou dostavbu nových jaderných zdrojů v připravovaném rozsahu, úspěšnou transformaci teplárenství a v neposlední řadě dostatek peněz pro český průmysl na tuto transformaci. »Na uhelné komisi jsme se rovněž shodli, že musí intenzivně pokračovat její činnost, včetně všech tří pracovních skupin, aby byly tyto podmínky rozpracovány a uvedeny v život,« dodal Beneš, který je členem komise.

Další ze členů komise, předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka, řekl, že upínat pozornost pouze ke zmíněnému roku je jen mediální zkratka, která nevypovídá mnoho o tom, co vlastně komise vládě doporučila. »Scénář byl vládě doporučen jen za podmínky, že budou podrobně zhodnoceny a řešeny ekonomické a sociální dopady naplňování zvoleného scénáře, připravena potřebná legislativa, a že bude v budoucnu pravidelně přehodnocován tak, aby odrážel aktuální vývoj a podmínky,« uvedl. Rok odchodu od uhlí v doporučeném scénáři podle něho nelze chápat jako zaručení životnosti uhlí do roku 2038. »Scénář nijak nebrání rychlejšímu rozvoji obnovitelných zdrojů, ani nevylučuje urychlení odchodu od uhlí v případě změny podmínek,« dodal.

»Uhelná komise doporučila odklon od uhlí v ČR do roku 2038. Uhlí ale nejspíš skončí mnohem dříve, protože nebude cenově konkurenceschopné. Hlavní výzvou pro ČR je budovat nové zdroje a připravit se na téměř jistý konec soběstačnosti,« uvedla Ocelářská unie.

S doporučením uhelné komise jsou nespokojeny spolky aktivistů, napojené na klimatický byznys.

(ng)

5. 12. 2020  (ng)