Nepodmíněný příjem je předstupeň genocidy!

Čím dál více se nám vkrádá do komunistického hnutí liberalismus. Má mnoho podob. Jedna z věcí je základní nepodmíněný příjem (ZNP). Vím, že jsem o tom už psal, ale je nutné opravdu zásadní věci opakovat. Liberalismus prohlašuje ZNP, a to velmi chytře, za levicový projekt a zároveň už přitom vytváří podmínky pro jeho uplatnění ve společnosti.

Ať se na mě nikdo nezlobí, ale tohle žádné opravdové komunistické hnutí, už z principu, nemůže podporovat a v žádném případě nesmí brát jako programový bod komunistů! Uplatnit nepodmíněný příjem v třídní společnosti, kde je u moci kapitalistický liberalismus, je doslova zločin. Je to, jako když rozdáte osivo na budoucí úrodu hladovým, aby neumřeli. Sice je hned nakrmíte, ale pak není, co zasít. A ti, co to nepotřebují, ti si osivo schovají pro sebe a zasejí si ho, až bude potřeba.

[o]

Celý systém je absolutně nespravedlivý už tím, že všichni mají dostat stejnou částku. Tu dostane stejně kvitovaný uprchlík, starobní důchodce, hendikepovaný člověk i majitel dobře výnosné firmy a soudce. A co lidé na ulici? Ty je nutno především resocializovat a dát jim hlavně práci a nejlépe takovou, která vytváří nějaké hodnoty. Protože člověk se zdokonaluje a všestranně rozvíjí už od nepaměti, prostřednictvím výrobních vztahů a prostředků. Krutá závislost nejnižších sociálních vrstev na ZNP nebude žádným způsobem motivovat lidi k tomu, aby pracovali, vzdělávali koncepčně a všestranně, tak aby to znovu zvedlo úroveň vzdělání a mělo to vliv na celkový rozvoj celé naší společnosti. Tito závislí lidé budou sice nějak poslušně fungovat, ale ztratí schopnost skutečné svobody a obranu svých zájmů.

Dejme lidem práci místo peněz! Tohle musí komunistické hnutí mít jako svůj programový bod, a ne si bez přemýšlení nechat namluvit, že ZNP nás spasí. Přemýšlejme o těchto věcech a diskusi o zavedení ZNP vůbec nepřipusťme! A pokud ano, jen za účelem odhalení zločinné podstaty ZNP. Protože už ta diskuse je zhoubná. Zvlášť když se povede na akademické úrovni. Liberalismus chce maximálně robotizovat práci a zároveň si zachovat maximální možný zisk a těm, na které práce zbyde, ty chce vykořisťovat se stejným efektem. Navíc ZNP se při tomto kapsystému stejně naleje do soukromého sektoru. Protože to skončí tak, že zdravotní ošetření si bude platit každý sám. I když nám to na začátku neřeknou, tak až přijde nějaká krize - a ta se v kapitalismu cyklicky opakuje, tak se tyto na počátku lákavé podmínky změní tak, aby to vyhovovalo liberalismu.

A ještě jedna věc. Kdo za to ponese odpovědnost? No levice, protože ZNP je projekt »Levice«. Prostě přemýšlejme o těchto věcech do hloubky a v dlouhodobých horizontech, buďme skutečnými komunisty. Nenechme se oklamat a odmítněme tento projekt, který je předstupněm genocidy.

Roman BLAŠKO

5. 12. 2020  Roman BLAŠKO