Věřme vědě

Internet a sociální sítě jsou fantastické vymoženosti technického pokroku. Oboje umožňuje získávat prakticky zdarma spousty informací a ty si vzájemně předávat; poznávat místa, na která se pravděpodobně nikdy nepodíváme; seznamovat se s novými obory; učit se cizí jazyky; komunikovat doslova s celým světem. Jenže je to jako s ohněm. Digitální svět je dobrým sluhou, ale špatným pánem.

Nechci nyní komentovat »akční plán pro demokracii«, nový projekt Evropské komise na účinnější postihování záměrného šíření dezinformací. Ačkoli se uvádí, že současná covidová pandemie odhalila zranitelnost EU v digitálním prostoru, kde se šíří množství dezinformací spojených právě s touto nemocí či vakcínami, myslím, že tyto dezinformace jsou záminkou, aby mohly špičky EU došlápnout na politické platformy nepapouškující názory mocných a nabízející alternativní stanoviska k politickým událostem. Je zřejmé, kam bruselští politici míří. Ačkoli omílají stále dokola demokracii, jde jim o utužení názorové jednoty.

[o]

Pravdou však je, že míra dezinformací v otázkách očkování proti COVID-19 a nemoci samotné je tolik, že zůstává rozum stát. Osobně jsem příznivkyní osvěty, vzdělávání a výchovy ke kritickému myšlení. Vše musí probíhat odmala, především ve škole, jistě v rodinách a při zájmových aktivitách. Zodpovědné sdělovací prostředky nesmí stát stranou.

Příklad z posledních dnů. Po mailu si lidé rozesílají video z pořadu jakési německé televize kla.tv. Jde o internetové médium nabízející jiné zprávy (Die anderen Nachrichten). Už po letmém prohlédnutí mi došlo, že je to opravdu jiná televize. V dlouhé reportáži, samozřejmě profesionálně vyrobené s věrohodně vypadajícími mluvčími, tvrdí, že očkování proti COVID-19 způsobí změnu DNA člověka.

To je vážné obvinění, a tak jsem se zeptala profesora Václava Hořejšího, molekulárního imunologa a někdejšího ředitele Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, vědce světové úrovně. Mimo jiné také letošního nositele České hlavy – »české Nobelovy ceny«, tedy nejvyššího vědeckého ocenění u nás. Jak se postavit ke zprávám, že očkování proti COVID-19 mění lidskou DNA?

Je to absolutní nesmysl, odpověděl vbrzku mailem pan profesor a doplnil třemi vykřičníky. »Úplně stejně bychom se mohli obávat, že naši DNA bude měnit ta zvířecí a rostlinná DNA a RNA, která je v obrovském množství v naší potravě, ve všech mikroorganismech, které žijí například v našich střevech nebo které nás infikují. Je to taková blbost, že je mi úplně proti mysli o tom vůbec diskutovat,« dodal rezolutně. Sám se také setkává s mnoha fejky, fake news. Je smutné, jak jsou lidé náchylní věřit nesmyslům, povzdychl si.

Už chápu, jak v minulosti nevědomí lidé lehce uvěřili v nadpřirozené bytosti, věřili na čarodějnice, zkrátka všemu, co jim mocní nakukali, protože neměli oporu ve vzdělání a vědě. Ale v 21. století, století masivního zavádění vědeckých poznatků do praxe a (v našem prostředí určitě) solidní vzdělanosti? Nevěříme-li politikům, věřme aspoň vědcům!

Monika HOŘENÍ

5. 12. 2020  Monika HOŘENÍ