ÚS znovu o Salmech

Ústavní soud (ÚS) se znovu zabývá letitými spory o československé státní občanství Huga Mikuláše Salma, které je důležité pro případné restituční nároky Salmů.

Koncem loňského roku ÚS obdržel stížnost proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), který ve shodě s Městským soudem v Praze nepovolil obnovu řízení. Salmové řadu let usilují o navrácení rozsáhlého rodového majetku na Blanensku. Majetek kromě 6000 hektarů lesů a polí zahrnuje i zámek v Rájci.

O rozhodnutí NSS z loňského podzimu informoval deník Právo. Mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková řekla, že proti rozhodnutí s danou spisovou značkou byla podána ústavní stížnost a zatím o ní není rozhodnuto.

Salmovo občanství je pro případné restituční šance klíčové. V roce 1939 se přihlásil v dotazníku k německé národní příslušnosti. Jeho potomci už řadu let tvrdí, že jednal pod tlakem okolností spojených s okupací, nikoliv o své svobodné vůli. Proto podle potomků vlastně nikdy nepozbyl československé občanství.

Salm zemřel v březnu 1946, osmnáct dní po smrti mu bylo doručeno osvědčení o udělení prozatímního československého občanství. Šlo však jen o provizorium. Rodina o majetek přišla na základě Benešových dekretů.

Městský soud v Praze i NSS se v řízení o případné obnově podrobně zabývaly jednotlivými dokumenty a dalšími důkazy, jejichž prostřednictvím chtěli potomci dokládat Salmovy postoje a osudy za druhé světové války. Podle starších rozhodnutí se neprokázalo, že by se Salm aktivně účastnil boje za osvobození Československa nebo že by trpěl pod nacistickým terorem. Ke změně náhledu nepřispěly ani nové dokumenty.

»Ministr vnitra se těmito adekvátně zabýval a městský soud jeho závěry náležitě přezkoumal. I podle názoru Nejvyššího správního soudu žádná ze stěžovatelkami akcentovaných listin nemá potenciál vyvolat obnovu řízení,« stojí v obsáhlém rozhodnutí NSS.

Soudní spory Salmů řešil v minulosti Ústavní soud opakovaně. V roce 2005 vyhověl stížnosti potomků ve sporu o Salmovo občanství. Šlo však jen o dílčí úspěch, který k vydání majetku nevedl.

(ste)

13. 1. 2021  (ste)