Zdravotníci si odměny zaslouží

Zdravotnictví je kvůli koronavirové nákaze přetížené a velká část zdravotnických pracovníků je na pokraji sil. Plánovaná péče se odkládá a lidé se bojí chodit na potřebná vyšetření. To bude mít do budoucna velké negativní dopady na zdraví a životy pacientů. Řada zdravotnických zařízení se také může potýkat s finančními problémy. Nemocnice zatím dostávají bonifikaci za covid-pacienty na ventilaci ve výši 60 tisíc, praktičtí lékaři mají kapitační platbu, ambulantní specialisté zůstávají odkázáni na výkonový systém. Plánované návštěvy se ruší a přicházejí urgentní pacienti, kteří by za normálních podmínek skončili v nemocnici. Prezident ČLK Kubek proto navrhuje, aby ambulantní specialisté měli finanční jistotu v podobě dispenzarizační platby za chronické pacienty. Zároveň usiluje o to, aby na rozdíl od jara dostali odměny všichni zdravotníci, nejen ti v nemocnicích. ČLK požaduje 50 tisíc čistého pro každého zdravotníka. Na COVID-19 u nás zemřelo již více než 15 000 lidí, z toho již více než 41 zdravotníků. Ministr nyní počítá s částkou kolem 10 miliard korun z prostředků zdravotního pojištění, která by měla být poskytnuta všem zdravotníkům formou bonifikace za službu poskytnutou covid-pacientům. Plošné odměňování nepreferuje stejně jako zdravotní pojišťovny. Ty v současnosti vyplácejí za péči o COVID-19 infekční pacienty mimořádné bonifikace podle v červnu 2020 přijaté kompenzační vyhlášky. Ta by všem segmentům zdravotních služeb, tedy i ambulantním specialistům, měla kompenzovat propady produkce v roce 2020. Pokud to nebude stačit, je nutné vyhlášku urychleně změnit.

[o]

Propad příjmů se přitom netýká jen ambulantních specialistů, ale i lázní, fyzioterapií, nemocnic nebo následné péče. Ministr Blatný slíbil, že zdravotníci dostanou odměny za práci při podzimní druhé vlně epidemie koronaviru v dubnu. Za březen až květen vláda schválila 11,5 miliardy korun a odměny měly být vyplaceny. Důležitou úlohu mají také praktičtí lékaři. Ti denně vyřídí více než sto tisíc konzultací týkajících se COVID-19 – vystavují žádanky na PCR, potvrzují pracovní neschopnost a karanténu, poskytují poradenství a rozhodují o klinických postupech.

Vedle toho někteří praktici provádějí antigenní testování a mají i první zkušenosti s očkováním. Některé kraje velmi správně umožňují očkovat praktickým lékařům vakcínou Pfizer v ordinacích již nyní. Zvláště pro seniory je očkování v přátelském a známém prostředí jednodušší a bezpečnější než ve velkých očkovacích centrech. Očkování vakcínou Pfizer je z důvodů zachování chladového řetězce náročné, ale proveditelné, a praktičtí lékaři mají o očkování svých pacientů zájem. Teď tedy záleží i na zájmu krajů, které musí očkování organizačně zajistit.

O to více je zarážející, že některé kraje, například Moravskoslezský nebo Ústecký, kvůli komplikovanější distribuci ruší pilotní projekty očkování praktickými lékaři a preferují velká očkovací centra. V nich by ale měli právě přednostně pomáhat praktičtí lékaři pro děti a dorost a ambulantní specialisté, kteří ve svých ordinacích proti koronaviru neočkují. Všichni zdravotničtí pracovníci si tedy za svoji nelehkou a odbornou práci odpovídající odměnu bezesporu zaslouží.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM

26. 1. 2021  Soňa MARKOVÁ